Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Utredning av taxfree, statsbudsjettet 2017

Actis synes utredningen av taxfree-ordningen beskriver mange viktige problemer knyttet til taxfree, men stiller seg undrende til konklusjonen.

Utredningen viser at taxfree -ordningen utfordrer Vinmonopolets legitimitet, bidrar til negativ effekt på folkehelsa, inntekstap for staten, tap av demokratisk styring over samferdselspolitikken samt miljø- og klimatap.

Salg av avgiftsfri alkohol bør ikke være del av finansieringsmodellen til norske flyplasser. Akkurat som med annen samferdsel bør dette finansieres over statsbudsjettet. Deler av Avinor's inntekter vil falle bort ved en taxfree avvikling, men dette kan kompenseres da taxfree-ordningen medfører et inntektstap for staten på nesten en milliard kroner.

En avvikling av taxfreesalget vil føre til et mindre totalkonsum av alkohol og ha direkte positiv effekt på folkehelsa.

Vinmonopolet sin ordning er et unntak gitt av EU og forutsetter at alkoholsalg gjennom andre kanaler skal være minst mulig. Antall utenlandsreisende har økt kraftig og det samme gjelder taxfreesalget. Dette kan på sikt undergrave monopolordningen og med det, et av våre viktigste alkoholpolitiske virkemidler.

Actis er skuffet over at utredningen ikke går mer i dypden på hvordan taxfree-ordningen kan avvikles, og at den heller ikke behandler et alternativ om å redusere dagens kvoter. Frem mot kontrakutgåelsen i 2022 mellom Avinor og Travel Retail Norway som organiserer taxfreesalget, bør Stortinget kreve en reell konsekvensutredning og igangsette prosessen med å avvikle ordningen.