Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Fagkonferanse
Tid: 
20. April 2018 kl 9:00 - 15:30
Sted: 
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate, Oslo

Innafor/uttafor

Velkommen til fagkonferanse om rus, utenforskap og risikofaktorer.

Actis inviterer til gratis konferanse om rus, risikofaktorer og utenforskap 20. april på Thon Hotel Opera i Oslo.

Program

Åpning ved Olaug Bollestad, leder for Stortingets helse- og omsorgskomité

Utenforskap, rusforebygging og ungdom
Hilde Pape, forsker ved Kriminalomsorgens høgskole (KRUS) og Folkehelseinsituttet, avdeling for rusmiddelbruk og tobakk.

Hvordan nå unge gutter som sliter?
Per Arthur Andersen, «helsebror» ved Helsestasjon for gutter, Frogner

Kaffepause med forfriskninger

Gammel gatekultur møter en ny jihadi cool
Sveinung Sandberg, professor ved Institutt for kriminolog og rettssosiologi, UiO

Positivt fellesskap når pilene peker i feil retning
Mohamed Fariss, ungdomsarbeider ved Riverside ungdomshus og Årets Osloborger 2017

Lunsj

«Når lyset knapt slipper inn»
Cecilie Haugland, fagansvarlig, og Kristina Berger, prosjektleder for BARsnakk

Vi må tørre å spørre! Kan «Ude-metodikken» også fungere for å fange opp barn som lever med voksne som ruser seg?
Solveig Ude, helsesøster og Årets Osloborger 2016

Unevnelig smerte? Tausheten rundt alkoholproblemer
Anne Werner, seniorforsker ved Forskningssenteret (HØKH), Akershus universitetssykehus

Pause og benstrekk

Lang erfaring i å komme til kort - hva skal til for å inkludere utsatte grupper?
Kjetil Frøyland, forsker II/stipendiat, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet - storbyuiniversitetet

Nye muligheter etter soning og behandling
Jenny Beate Kjønnås, aktivitetsleder RiO Restart

= Kaffe: Hvordan skape innenforskap?                    
Camilla Svingen, daglig leder i Stiftelsen Erlik

Påmelding innen fredag 13. april.

Registrering: