Høringssvar

Ung gutt med hettegenser

Les vårt høringssvar til rusreformen her.

Høringssvar

Regjeringen foreslår å gjøre prøveordningen med Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent og landsdekkende. Actis støtter forslaget.

Høringssvar

Gjennomføring av EU-forodninger

Høringssvar

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

Høringssvar