Høringssvar

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunens betalingsplikt for utskrivningsklare ...

Høringssvar

Actis synes utredningen av taxfree-ordningen beskriver mange viktige problemer knyttet til taxfree, men stiller seg undrende til konklusjonen.

Høringssvar

65 prosent av innsatte i norske fenglser har erfaring med narkotika og hele 35 prosent har tatt i bruk narkotika mens de har vært i fengsel, viser en ny rapport fra Seraf.

Høringssvar

Frivillige organisasjoner er svært viktige i arbeidet med å skape trygge lokalsamfunn og når det gjelder forebyggende arbeid.  Derfor er det viktig med gode rammevilkår som ivaretar frivillig sektor.

Høringssvar

Ideelle aktører er viktige premissleverandører på helse og omsorg, spesielt på rusfeltet. Actis støtter representantforslaget om å innføre et mål om at 25 prosent av omsorgssektoren skal drives av ideelle innen 2030.

Høringssvar

Sider