Høringssvar

Actis mener det nå er riktig å trekke Statens pensjonsfond utland ut av både alkohol- og spillindustrien.

Høringssvar

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

Høringssvar

Actis etterlyser større fokus på alkohol når det gjelder tidlig innsats, og vil blant annet ha mer satsing på gravide som bruker rusmidler og øreme

Høringssvar

I vårt høringssvar til statsbudjettet 2016 tar vi opp behovet for en nasjonal alkoholstrategi, rusmiddelforebygging i arbeidslivet, merking av alko

Høringssvar

Actis er positive til forslaget om et prikkesystem for skjenkenæringen, men vi mener det foreslåtte nivået er for lite strengt til å ha en effekt.

Høringssvar

Forslag om å tillate salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Høringssvar

Sider