Høringssvar

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

Høringssvar

Actis etterlyser større fokus på alkohol når det gjelder tidlig innsats, og vil blant annet ha mer satsing på gravide som bruker rusmidler og øreme

Høringssvar

Actis er positive til forslaget om et prikkesystem for skjenkenæringen, men vi mener det foreslåtte nivået er for lite strengt til å ha en effekt.

Høringssvar

Forslag om å tillate salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Høringssvar

De viktigste virkemidlene vi har for å begrense konsumet, og dermed skadene, er regulering av tilgjengelighet og pris.

Høringssvar

Høringssvar på representantforslag fra Ap og KrF om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk.

Høringssvar

Sider