Høringssvar

Høringssvar på representantforslag fra Ap og KrF om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk.

Høringssvar

Actis' innspill til Helsedirektoratets høring om tilskuddsordningen for frivillig, ...

Høringssvar

Actis støtter forslaget om nasjonal skjenkestopp kl 02.00, reversering av økningen av taxfreekvoten og styrkningen av Akan og frivillig, forebyggende arbeid.

Høringssvar

Foreslått endring i alkoholloven som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan videreføres uten krav om fornyelse.

Høringssvar

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er positiv til flere av forslagene i representantforslagene om ...

Høringssvar

Sider