Høringssvar

Actis' innspill til Helsedirektoratets høring om tilskuddsordningen for frivillig, ...

Høringssvar

Actis støtter forslaget om nasjonal skjenkestopp kl 02.00, reversering av økningen av taxfreekvoten og styrkningen av Akan og frivillig, forebyggende arbeid.

Høringssvar

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er positiv til flere av forslagene i representantforslagene om ...

Høringssvar

Actis støtter forslaget om innholdsmerking alkohol (ingrediensliste, energinivå, angivelse av antall glass/enheter per flaske). I tillegg bør en ordning med krav om merking med helseinformasjon utredes.

Høringssvar

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at ...

Høringssvar

Sider