Høringssvar

- Det er positivt at regjeringen vil innføre et nasjonalt prikkesystem for utelivsnæringen. Det ...

Høringssvar

Actis støtter forslaget om innholdsmerking alkohol (ingrediensliste, energinivå, angivelse av antall glass/enheter per flaske). I tillegg bør en ordning med krav om merking med helseinformasjon utredes.

Høringssvar

Actis er kritisk til regjerings forslag om å åpne for fem nye, store lotterier til en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner.

Høringssvar

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at ...

Høringssvar

Da Norge innførte substitusjonsbehandling av opiatavhengige på slutten av 1990-tallet valgte vi betegnelsen «legemiddelassistert rehabilitering».

Høringssvar

Actis ønsker i utgangspunktet en avvikling av taxfreeordningen.

Høringssvar

Sider