Notat

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat

Det har flere ganger blitt foreslått å innføre heroinassistert behandling (HAB) i Norge, og ...

Notat

Dette notatet inneholder bakgrunnsinformasjon, oppdaterte oversikter over lovgivning og merke-initiativ fra andre land, samt våre anbefalinger til norske beslutningstakere.

Notat

Sider