Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kontaktkonferanse
Tid: 
21. september 2017 kl 9:30
Sted: 
Universitetsgata 2, Auditoriet

Kontaktkonferanse høsten 2017

Frivillig og offentlig innsats rettet mot pårørende innen området psykisk helse og rus.

Målgruppe: Tilskuddsmottakere på de aktuelle ordningene og ansatte i Helsedirektoratet og andre interesserte.

Målsettingen med dagen er at den skal gi deltakerne:

· Faglig påfyll

· Inspirasjon til samarbeid

· Tid til å snakke sammen

· Oppdatering knyttet til støtteordningene

 

09:00 – 09:30 Registrering og kaffe

09:30 – 11:00 Velkommen og statusoppdatering på området ved Helsedirektoratet

- Psykisk helse og livskvalitet,
Måling av livskvalitet ved seniorrådgiver Mari Hagtvedt Vik, Helsedirektoratet,
Program for folkehelse ved seniorrådgiver Ellen Marie Paulsen, Helsedirektoratet

- Pårørendeveileder, seniorrådgiver Therese Opsahl Holte, Helsedirektoratet

Spørsmål og diskusjon underveis. Kort benstrekk ved behov.

11:00 – 11:45 Pårørendeundersøkelsen 2016, ved Anne-Grete Terjesen, Pårørendealliansen
Barn som pårørende, ved Marius Sjømælingen, BAR

11:45 – 12:45 Lunsj

12:45 – 14:30 Frivillige organisasjoner og pårørendeperspektivet, korte innlegg ved forespurte organisasjoner

Spørsmål og diskusjon underveis. Kort benstrekk underveis.

14:30 – 15:15 Oslo kommunes arbeid med ny rusmiddelpolitikk 
Prosessen frem, pårørende og tanker rundt samarbeid med frivillig sektor v/ Kari Fauchald, Velferdsetaten Oslo kommune.

Spørsmål og diskusjon underveis.

15:15 – 16:00 Oppdatert informasjon om tilskuddsordningene: Tilskudd til Frivillig rusmiddelforebyggende innsats og Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet ved avdeling levekår og helse, Folkehelsedivisjonen ved avdeling psykisk helse og rus, Primærhelsedivisjonen .

Spørsmål og diskusjon underveis.

 

Påmelding her.