Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Rus, kvinner og vold

1 av 10 unge kvinner utsatt for vold

Rus er en risikofaktor når det gjelder vold og overgrep mot kvinner. En ny undersøkelse viser at 1 av 10 unge kvinner har opplevd å bli utsatt for vold fra kjæreste eller kamerat i ruspåvirket tilstand.

I forbindelse med den internasjonale 16-dagerskampanjen om vold mot kvinner har Sentio Research gjennomført en undersøkelse der det ble spurt om vold mot unge der voldsutøveren var ruset.

I undersøkelsen kommer det frem at hele 9 prosent av kvinner mellom 18 og 25 år har vært utsatt for vold fra en kjæreste eller kamerat i ruspåvirket tilstand.

Med vold menes hendelser som slag, spark, dytting, klyping, lugging og å bli holdt for hardt.

Mange ser bort

- Målet med undersøkelsen er å fange opp partnervold blant unge. Det er skremmende at så mange unge jenter oppgir å ha vært utsatt for vold. Det sier noe om holdningene vi har i samfunnet vårt, og at altfor mange ser bort uten å gripe inn, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

11 prosent av mennene i undersøkelsen oppgir å ha vært utsatt for vold.

Mens menn oftere utsettes for blind vold og slåssing, blir kvinner oftere utsatt for seksualisert vold og partnervold. Omfangsundersøkelsen utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2014 viser at 8,2 prosent kvinner og 1,9 prosent menn rapporterer å ha vært utsatt for alvorlig vold fra partner. I underkant av 10 prosent kvinner og 1 prosent menn rapporterer å ha opplevd voldtekt.

Vold er ingen privatsak

Nesten en av fem jenter kjenner til at gutter i sin omgangskrets har utsatt venninner/kjærester for vold i ruspåvirket tilstand, ifølge Sentio-undersøkelsen. Andelen er høyest blant 18-19 åringen hvor hele 22 prosent oppgir at de kjenner til dette.  

- Vold i parforhold oppfattes i for stor grad som en privatsak. Kanskje er det også en holdning om at man skal måtte tåle litt. Slik er det ikke, ingen skal måtte leve med vold, sier Mina Gerhardsen til NRK.

Trenger endrede holdninger

At så mange sier at de har opplevd vold, bør være en vekker for økt innsats. Vi trenger bedre holdninger, men også et styrket hjelpetilbud til unge kvinner som opplever vold.

- For denne gruppen er krisesenter eller lege neppe aktuelt, med mindre volden er av et omfang som gir grunnlag for akutt legehjelp. Det er viktig at man når ut med informasjon om hjelpetilbud også til denne gruppen, for eksempel i samarbeid med studenthelsetjeneste, ungdommens helsestasjon og Unginfo, sier Gerhardsen.

Undersøkelsen er gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg av unge i alderen 18-25 år. Se hele undersøkelsen vedlagt.