Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Jente sitter på trebenk med foldede hender.
Mange blir skadelidende på grunn av andres drikking. Foto: Pexels

Alkohol skader flere enn den som drikker

Nordmenn drikker mer enn før, noe som gjør at flere opplever ubehagelige hendelser på grunn av andres drikking. 

De siste 20 årene har gitt en økning på 40 prosent i alkoholkonsum, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Dette gir både  ­utfordringer for helsen og økt risiko for at barn og voksne skal oppleve uønskede hendelser som for eksempel seksuell trakassering, vold og ulykker. 

Det mest utbredte problemet ved alkohol er ikke skadene som kan ramme drikkeren, men plaging og skading av andre mennesker. Internasjonal forskning i de senere år har vist at for hver person som får problemer av egen drikking, er det mange som plages eller skades av fulle mennesker. En hovedgrunn til å begrense alkoholforbruket er derfor hensynet til andre.

Kvinner oftere plaget

Hvor mange blir plaget eller er skadelidende på ulike vis i Norge? En landsdekkende studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gir et inntrykk av hvor omfattende problemet er. Dersom kommunene følger landsgjennomsnittet, vil antall voksne som plages av andres fylleatferd være omtrent slik:tabell for tredjepartsskader alkohol

Noen flere menn enn kvinner rammes av vold (59 prosent menn, 41 prosent kvinner). De andre formene for plaging/skading nevnt ovenfor rammer flere kvinner enn menn.

Økningen i rusmiddelbruk som vi har sett de siste årene, fører til økning i kriminalitet, alkoholrelaterte ulykker, vold og aggressiv atferd. Over en tredel av dødsulykkene i trafikken og mange av ulykkene med personskade skjer under påvirkning av alkohol, illegale rusmidler eller rusgivende legemidler (Christophersen & Gjerde 2014).

Tidobbel ulykkesrisiko

Risikoen for skader øker generelt ved inntak av alkohol. Noen tar av ulike årsaker større sjanser. Men hovedårsaken til den økte ulykkesrisikoen er de reduserte ferdighetene som påvirkningen fører med seg. I eksperimenter er dette gjerne målbart fra et sted mellom 0,3 og 1 promille. Fra dette nivået er det også økt forekomst av skader.