Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkoholkonsum i Norge

Nordmenn drikker mer enn før.

Alkoholkonsumet i Norge har økt over tid: Folkehelserapporten 2014 slår fast at alkoholforbruket i dag er cirka 40 prosent høyere enn for 20 år siden. Uregistrert forbruk fra blant annet grensehandel og avgiftsfri handel på flyplasser og ferjer kommer i tillegg, og har i perioden sannsynligvis økt mer enn det registrerte forbruket.

Anslag om nedgang fra offisiell statistikk demmes sannsynligvis opp av økningen i uregistrert salg. Totalt anslår Folkehelseinstituttet at nordmenn over 15 år i gjennomsnitt drikker om lag åtte liter ren alkohol i året, det vil si i snitt nær 90 vinflasker eller 350 halvlitere med øl på et år per person.

Ved siden av høyt totalkonsum har vi også en kultur med et drikkemønster der det drikkesmye når det først drikkes, noe som også kan ha negative konsekvensernår dette skjer i sosial jobbsammenheng.

I Norge er det mellom 80.000 og 120.000 storkonsumenter av alkohol, det vil si de som drikker mer enn 36,5 liter ren alkohol i året. Det anslås at 15-20 prosent av alle innleggelser på sykehus er relatert til følger av rusbruk, og alkohol er klart hyppigst, skriver Legeforeningen.