Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Anbefaler forbud mot alkoholreklame

Ikke noe annet skadelig forbrukerprodukt markedsføres så intenst over hele verden som alkohol.

Norge har hatt totalforbud mot alle former for alkoholreklame siden 1975. Få andre land har hatt et like omfattende forbud mot alkoholreklame, men nå anbefaler en internasjonal forskergruppe at alle land bør innføre denne typen forbud.

Publisert i Addiction

Det mest effektive tiltaket mot økt alkoholforbruk, er å forby alle former for alkoholmarkedsføring. Dette er konklusjonen til en internasjonal forskergruppe som 10. januar 2017 publiserte en omfattende artikkelserie i tidsskriftet Addiction.

Les alle artiklene her.

Tidsskriftet Addiction som er et velrennomert og ansett tidsskrift på rusfeltet, har i et særnummer gitt ut 14 artikler som oppsummerer effekten av alkoholreklame. Artiklene setter et særlig søkelys på hvordan reklamen påvirker alkoholvanene hos unge og går også igjennom konkrete eksempler fra utvalgte land og arrangementer som Fotball-VM i Brasil 2014. Samtidig gis det et sammendrag av hva forskningen sier om effektive mottiltak mot reklamen.  

Selvregulering uten effekt

Artiklene gir mye ammunisjon til regjeringer i utviklingsland som ønsker å fremme helse og velferd ved å legge bånd på øl og spritreklame. Alkoholskader er et økende problem i mange land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Myndighetene i land som nå er i ferd med å vedta ny alkoholpolitikk, får solid støtte gjennom denne ekstrautgaven av Addiction.

Et par artikler tar spesielt opp industriens forsøk på selvregulering og selvjustis. Egne industriretningslinjer blir ofte presentert som et bedre alternativ enn regulering fra myndighetene. En av forfatterne, Chris Brooks fra UK Health Forum, viser til at av 100 studier som er publisert, er det ingen som viser effekt av industriens selvjustis.

Myndighetene må ta ansvar

Hovedredaktøren for særnummeret, den amerikanske professoren Thomas Babor, sier i en kommentar at styresmaktene har et overordnet ansvar for å beskytte befolkningens helse.

«Dokumentasjonen vi nå legger fram, er en massiv støtte til regjeringer som vil bruke reklamereguleringer for å begrense skadene som alkohol gjør på spesielt ungdom og sårbare folkegrupper», sier Babor.

I en oppsummerende artikkel konkluderer forfatterne Babor, Jernigan, Brooks og Brown med disse fem punktene:

  • Det mest effektive tiltaket mot alkoholreklame er et totalt forbud mot alle former for markedsføring.
  • Reguleringer må gjennomføres av myndighetene og følges opp av et offentlig organ.
  • Reguleringer må gjennomføres uten innflytelse fra alkoholindustrien.
  • En global avtale om regulering av alkoholreklame ville være en støtte for regjeringer som ønsker å gjøre noe effektivt på dette området.
  • Restriksjoner på alkoholreklame bør kunne samordnes med reguleringer av reklame for andre helseskadelige produkter.

Last ned hele hele artikkelserien Alcohol marketing supplement her.