Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Coloradorapport
I Colorado kan man kjøpe cannabis ved et utsalgssted som dette. Foto: Wikipedia

Billigere og sterkere cannabis i Colorado

Prisen på cannabis i Colorado er mer enn halvert siden de første lovlige utsalgene åpnet i 2014.

Samtidig har produktene blitt sterkere, og konsentrater med svært høyt THC-innhold står for en økende del av salget. Selv om prisene faller, har dollarverdien av cannabismarkedet blitt nesten tredoblet siden legaliseringen. 

Dette er noen av funnene i den årlige rapporten fra Marijuana Enforcement Division, organet som har ansvar for å overvåke cannabismarkedet i den amerikanske delstaten Colorado. 

Fallende priser og voksende marked 

Det regulerte markedet har økt fra år til år, fra $683 mill i 2014 til $1748 mill i 2019. Selv om prisene faller, har dollarverdien av markedet økt fordi salget øker mer enn prisen går ned. 

Prisfallet er betydelig. Marijuana (blomster/knopper) har falt 62 prosent, konsentrater har falt 47,9 prosent per gram. Prisene er enda lavere i de mest konkurranseutsatte markedene, det vil si storbyene der de fleste bor. Prisene har stabilisert seg i 2019, noe myndighetene mener indikerer at markedet har modnet og er i ferd med å stabilisere seg.

Graf som viser gjennomsnittspris på cannabis

Sterkere stoff 

I tillegg til at prisen per gram har sunket, har THC-innholdet per gram økt betydelig. Gjennomsnittlig THC-innhold i marihuana har økt fra 14 til 19 prosent, mens konsentrater har økt fra 46,4 til hele 69 prosent THC. 

Kombinasjonen av fallende pris og sterkere stoff gjør at det blir stadig billigere å ruse seg. Rapporten anslår at en rusdose i 2019 koster $1.35, mot $5 i 2014. Det tilsvarer litt over en fjerdedel av prisen. 

Graf som viser gjennomsnittspris på THC-dose

Flere regelmessige brukere og storforbrukere

I Colorado har regelmessig cannabisbruk blant voksne over 21 år økt fra 16,6 prosent i 2017 til 18,5 prosent i 2019. Bruken er omtrent dobbelt så høy som det nasjonale landsgjennomsnittet på 9,6 prosent. 

Andelen storforbrukere er også høyere i Colorado – 4,4 prosent mot 2,9 prosent nasjonalt. Det er 52 prosent over landsgjennomsnittet. Denne lille gruppa av storforbrukere står for 75 prosent av cannabismarkedet. 

Colorado er en viktig reisedestinasjon med 40 millioner besøkende i året. Besøkende står imidlertid ikke for mer enn 9-10 prosent av markedet. 

Mer konsentrater og mindre medisinsk bruk 

Røyking er fortsatt den vanligste inntaksmetoden, men de siste årene har bruken av konsentrater økt betraktelig, fra 11 prosent av markedet i 2014 til ca. 1/3 i 2019. Spiselige produkter har gått noe ned, fra 18 prosent til 14 prosent i samme tidsrom. Analysen spår at konsentrater vil fortsette å øke. 

Hele veksten i cannabismarkedet har skjedd i “rusmarkedet.” “Medisinsk bruk” har gått noe ned, og prisdifferensen mellom medisinsk og ruscannabis er i ferd med å viskes ut. Rekreasjonsmarkedet forventes å ta andeler fra det medisinske markedet i tiden framover, trolig fordi det medisinske markedet blir overflødig når alle over 21 år kan kjøpe cannabis.  

Graf som viser trend i salg versus pris

Fremdeles er markedet relativt oppsplittet med mange små aktører, men tendensen til konsolidering fortsetter. I 2017 sto de fem største firmaene for 14 prosent av markedet. I 2019 sto de for 18 prosent av markedet. I dag er 58 prosent av markedet kontrollert av store eller mellomstore bedrifter. Fortsatt er cannabismarkedet mer oppsplittet enn andre bransjer, så det er forventet at konsolideringen vil fortsette.