Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bruken av marihuana økte blant unge i USA i fjor.
Samtidig med økning i bruken av marihuana, har bruken av alkohol flatet ut. Foto: Pexels

Bruk av cannabis blant amerikansk ungdom øker

I 2017 økte bruken av marihuana blant ungdom signifikant for første gang på mange år, viser ferske tall fra USA.

En av fire ungdommer i alderen 14-18 år oppgir at de har brukt cannabis det siste året. Andelen øker med alderen.

Mens én av ti åttendeklassinger svarte at de har brukt stoffet siste år, har nesten fire av ti (37 prosent) unge mellom 17 og 18 år brukt i samme tidsrommet.

Dette kommer frem i den store Monitoring the Future-studien.

Oppfattes som mindre farlig

Forskerne bak studien sier at økningen var forventet. Analyser har vist at når ungdom oppfatter cannabis som mindre farlig, øker bruken.

Av samme grunn er også norske forskere bekymret for at ungdommer oppfatter cannabis som mindre farlig.

Amerikanske ungdommers risikooppfatning har gått ned de siste årene, samtidig som en rekke delstater har legalisert bruk.

For første gang spurte forskerne også om ungdommene hadde inntatt cannabis med e-sigaretter (vaping).

10 prosent av ungdommene sa de hadde brukt stoffet på denne måten. Nesten alle som hadde vapet, hadde gjort det innenfor det siste året.

Drikker ikke mer

Mens alkoholforbruket blant ungdom har gått ned gjennom flere tiår, fant forskerne at bruken flatet ut i 2017. Det er første gang på mange år finner man ikke noen nedgang, verken i livstidsbruk, regelmessig bruk eller beruselse.

Det er ingen signifikant endring i bruken av andre narkotiske stoffer enn cannabis.

45.000 ungdommer deltok i fjorårets spørreundersøkelse. Monitoring the Future-studien har blitt gjennomført hvert år siden 1975 og er den lengste tidsserien man har i USA på ungdoms rusbruk.