Meld deg på vårt nyhetsbrev!

To hender som holder i en MDMA-pille
Bruken av rusmiddelet MDMA øker, og Oslo kommer på 9. plass av 68 europeiske byer. Foto: Shutterstock

Bruken av metamfetamin og MDMA øker

Det viser en ny analyse av avløpsvann i Europa, der Oslo som eneste norske by deltar. 
 

Sammenlignet med andre europeiske byer ligger Oslo på 7. plass i bruken av metamfetamin, 9. plass i bruken av MDMA, 12. plass i amfetaminbruk og 37. plass i bruken av kokain. 

Kokainbruken er stabil sammenlignet med resultatene fra 2018, mens amfetaminbruken har gått noe ned. Bruken av metamfetamin og MDMA har økt i samme periode. 

Analysen omfatter 68 byer i 23 europeiske land, og ble gjort i løpet av en uke i mars 2019. Studien omfatter avløpsvann fra om lag 49 millioner mennesker. 

Analysen er gjennomført av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Heroin og cannabis er ikke omfattet av analysen. 

Her kan du lese hele rapporten: Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study
 

Hovedfunn i rapporten:

 • MDMA - økt bruk i de fleste byer, noe som kan tyde på at stoffet ikke lenger er et nisjestoff eller bare brukes i subkulturer, men også i bredere lag av befolkningen som går på klubber og utesteder. I 23 av 42 byer som også var med i 2018-studien er det en økning i bruk. Høyest er bruken i Belgia, Tyskland og Nederland.
   
 • Amfetaminbruk økte i 21 av de 41 byene som deltok i 2018 og 2019-studien. Det er store variasjoner, og bruken er høyest i Nord-Europa. 
   
 • Kokain økte i 27 av de 45 byene som deltok i 2018 og 2019-studien. Bruken er høyest i Vest- og Sør-Europa, særlig i Belgia, Nederland, Spania og Storbritannia. Bruken er lav, men økende i Øst-Europa.
   
 • Bruken av metamfetamin økte i 17 av de 42 byene som deltok i 2018 og 2019-studien. Brukes mest Tyskland, Spania, Danmark, Litauen, Finland og Norge. Har tidligere vært mest brukt I Tsjekkia og Slovakia, men finnes også nå på Kypros.
   
 • Konsentrasjonen av kokain og MDMA er høyest i helgen (fredag til mandag), mens konsentrasjonene av metamfetamin var jevnere fordelt på ukedagene.