Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bilde fra laboratorium - analyse av THC-innhold i tollbeslag.
Til analyse: Cannabis til bruk i e-sigaretter hos Tollvesenets laboratorium i Oslo. Foto: Pernille Huseby

Cannabis - hasj og marihuana

Hva er egentlig cannabis?

Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra planten Cannabis sativa. Det viktigste aktive virkestoffet i cannabis er tetrahydrocannabinol (THC). THC er fettløselig og lagrer seg i kroppens fettvev og i hjernens myelin. Ved jevnlig røyking av cannabis vil THC gradvis lagres i kroppen. Ved daglig røyking kan det ta opptil 6-10 uker før THC er ute av kroppen.

Det finnes tre ulike cannabis-produkter: Hasj inneholder fra 4 – 8 % THC. Hasj er plantens kvae som presses sammen med plantedeler. Hasj kan både spises og røykes. Ved spising kommer effekten senere og varer lengre. Marihuana inneholder tradisjonelt fra 1 – 3 % THC. Gjennom foredling av planten kan THC-innholdet økes til 15 – 25 %. Marihuana er tørkede blader og toppskudd fra hunnplanten som males og røykes i jointer. Cannabisolje er planteolje ekstrahert ved hjelp av løsemiddel, og kan inneholde fra 40 – 60 % THC. Den er flytende og kan påføres tobakk/hasj for så å røykes.

Hvordan påvirker cannabis?

Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, og kan føre til en endret virkelighetsoppfatning. Det skilles mellom to typer ruspåvirkning fra cannabis. Den første er akutt rus og har to faser. Den andre er en langsiktig, kronisk ruspåvirkning.

Den første fasen i den akutte rus varer under en time etter røyking av cannabis. Den kjennetegnes ved fysiske symptomer som svimmelhet, hoste, trykk i hodet, økt puls, tørrhet i munn, rødhet i øynene samt økt matlyst. Du blir aktiv i tankene og utadvendt. Den andre fasen er en mer innadvendt tilstand som varer i flere timer. Man er fortsatt aktiv i tankene – tankeflukten er utpreget og assosiasjonene tallrike. Fargene man ser blir sterkere og lukter mer fremtredende. Følelser forsterkes, akkurat som å skru opp volumknappen på en radio. Vanerøykere kan ha en kortere andre fase. Den akutte rus kan gi følelser av avslapning og velvære. Svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.

Kronisk ruspåvirkning: Dersom man har røyket jevnlig over en lengre periode, lagres det THC i fettvevet i kroppen og i viktige deler av hjernen.Du kan da bli gjennomgående mer passiv og få et lavere energinivå. Den akutte rusen får nå en ny funksjon ved at man røyker for å føle seg normal og våken. Kronisk rus avhenger av hvor lenge og hvor mye cannabis man har inntatt.

Mange opplever i denne tilstanden problemer med å konsentrere seg, holde på oppmerksomheten samt vansker med å finne de riktige ordene. Man kan også lettere glemme avtaler og få problemer med å vurdere tid. Evnen til planlegging og refleksjon over det man opplever kan bli dårligere, og man lever mer her og nå. Opplevelsen av å ikke forstå menneskene rundt seg eller at de rundt ikke forstår en, er kjent for mange. Ensomheten kan føre til isolasjon.

Fysiske komplikasjoner

Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar. De vanligste skadevirkninger er kronisk bronkitt og kreft i luftveier og munnhule/ svelg. Kombinasjonen av cannabis og tobakksrøyking gir økt risiko for utvikling av KOLS. Cannabisrøyking forstyrrer hormonbalansen hos både kvinner og menn. Røyking under graviditet har ulike negative effekter på fosteret (blant annet lavere fødselsvekt, kortere kroppslengde og kognitive senskader).

Psykiske komplikasjoner

Virkningene av cannabis er sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø samt rusdosen. Vanligst er svekkelse av kognitive funksjoner, som hukommelse, konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Langvarig bruk øker risikoen for angst og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Virkelighetsoppfatningen kan bli forvrengt med forstyrrelse av syn og hørsel. Skadevirkningene kan forsterkes dersom man bruker cannabis sammen med andre narkotiske stoffer eller alkohol.

Avhengighet 

Cannabis røykes ofte sammen med andre. Identitet og tilhørighet til venner som også røyker er viktig for mange. Den som ønsker å slutte kan oppleve problemer med å løsrive seg ettersom man da velger bort noe man har til felles med venner.

Når man slutter å røyke cannabis etter jevnlig bruk, er det vanlig å gå gjennom tre faser hvor tanker og følelser blir fokusert rundt noen områder. De ulike reaksjonene i kroppen er abstinenssymptomer og tegn på at THC er på vei ut av kroppen.

Biologisk fase, dag 1-12: Fasen kjennetegnes av fysisk ubehag, spesielt søvnforstyrrelser, svette, ubehagelige drømmer, irritabilitet, rastløshet og dårlig matlyst. Plagene går over av seg selv etter noen dager.

Psykologisk fase, dag 12-21: Fasen kjennetegnes av sterke og varierende følelser. Følelser av ensomhet, angst og isolasjon intensiveres. Dette skyldes at THC skilles ut av kroppen og ikke lenger demper følelsene. Faren for tilbakefall her motvirkes best ved å jobbe med andre gode problemløsninger samt å øve opp refleksjonsevnen.

Psykososial fase, dag 21 og utover: De sterke følelser og det fysiske ubehaget roer seg etter 2-3 uker. Det er her sentralt å jobbe med bevisstgjøring av nettverket ditt, aktiviteter og fremtidsplaner. Vanerøykere kan i denne fasen oppleve en periode med nedstemthet, tomhet og savn.

Kilde/les mer hos: Rustelefonen.no