Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bruk av cannabis i ungdommmen gir større risiko for avhengighet
Risikoen for å bli avhengig av cannabis er høyere blant dem som begynner i ungdomsårene. Foto: Pexels

Cannabis og avhengighet

Jevnlig inntak av cannabis som hasj, marihuana eller THC-produkter medfører en klar risiko for avhengighet. 

Forskningen er ganske tydelig på at cannabis er avhengighetsskapende. Studier anslår at rundt ni  prosent av alle som prøver cannabis utvikler avhengighet. Dette er et noe lavere anslag enn for alkohol (15 prosent) eller andre illegale stoffer, som kokain (17 prosent) eller heroin (23 prosent), men likevel betydelig. 

Les også: Tusener til behandling for cannabis

Blant de som begynner å bruke cannabis i ungdomsårene, er risikoen imidlertid høyere, rundt 16 prosent. Opp mot halvparten av alle dagligbrukere utvikler avhengighet.

Når vi samtidig vet at cannabisbruk kan føre til depresjon og i tillegg gi konsekvenser for både skolegang og arbeidsforhold, blir avhengighet en trussel mot et fullverdig liv. 

Flere til behandling

Forskningen tyder på at risikoen for avhengighet varierer med kjønn. I en oppsummering av kunnskapen på feltet fant Bramness at 7-8 prosent av menn og 4-5 prosent av kvinner som har brukt cannabis utvikler avhengighet. Blant dem som har brukt stoffet fem ganger eller mer, er risikoen rundt 17 prosent (Bramness 2013).

Les også: Cannabis-industrien jakter på kvinnene

I tillegg vet vi at antallet cannabisbrukere som søker behandling, har økt de siste årene både i USA og Europa. (Hall 2014; EMCDDA 2014b). Brukerne opplever at cannabis fører til livsvansker både mentalt, fysiologisk og i evnen til å løse hverdagslige oppgaver som arbeid eller studier. 

Kan åpne for andre stoffer

Risikoen for å utvikle cannabisavhengighet henger trolig sammen med THC-styrke, bruksmåte og bruksmønster. Det er også forskjell på sporadisk og mer regelmessig bruk, og mye tyder på at debut-alder har betydning for skadepotensialet.

Hall (2014) påpeker at cannabisbruk i tenårene er sterkt forbundet med bruk av andre ulovlige stoffer. Årsaksforholdet er omdiskutert, men sammenhengen består også når man kontrollerer for andre kjente faktorer (ibid). 

 

Kilder:

Bramness, J. (2013) «Psykiske og medisinske følger av cannabisbruk» i Bretteville-Jensen (red.) Hva vet vi om cannabis. Universitetsforlaget
Folkehelseinstituttet «Fakta om cannabis, hasjisj, marijuana»
EMCDDA (2014b) «European Drug Report 2014»
Hall, Wayne (2014) «What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?»
WHO (2016) «The health and social effects of nonmedical cannabis use»