Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabis kan gi en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon og maniskhet
Virkestoffet THC i cannabis kan utløse psykotiske symptomer. Foto: Pexels

Cannabis og psykiske lidelser

Studier har funnet en sammenheng mellom cannabisbruk og en rekke psykiske lidelser, som for eksempel angst, depresjon og maniskhet.

Årsakssammenhengene mellom cannbisbruk og psykiske lidelser er imidlertid uklare, fordi mange av risikofaktorene for rusbruk og psykisk sykdom er sammenfallende.

Flere store befolkningsstudier har vist at cannabisbruk er knyttet til økt risiko for senere å utvikle psykoselidelser.

Forverrer behandlingen

Det har lenge vært kjent at cannabisrøyking kan utløse psykose og forverre behandlingsforløpet hos personer som er disponert for det. Andre studier har knyttet cannabisbruk til at psykoser utløses tidligere.

Cannabis er en samlebetegnelse på  blant annet marihuana, hasj og cannabisolje. 

Schizofreni er en relativt sjelden lidelse som rammer om lag syv av 1000 i den generelle befolkningen. Lidelsen er sjelden blant cannabisbrukere også, men en rekke studier har påvist en dobling av risiko i gruppen som har brukt cannabis fem ganger eller mer. Blant tunge brukere er risikoen høyere.

Vanskelig å fastslå sammenhengen

Det er vanskelig å fastslå med sikkerhet om det er en årsakssammenheng mellom cannabisbruk og schizofreni, men mange av de tradisjonelle kriteriene for årsakssammenheng er oppfylt. Laboratorieforsøk viser at THC kan utløse psykotiske symptomer. En fersk tvillingstudie fant at de som bruker mye cannabis har tre ganger høyere risiko for psykoseliknende opplevelser.

Beregninger tyder på at drøyt 10 prosent av schizofrenitilfellene i verden kunne vært unngått hvis ingen røykte cannabis.

 

Kilder:

Andréasson, Sven; Engström, Ann; Allebeck, Peter; Rydberg, Ulf (1987) «Cannabis and schizophrenia: a longitudinal study of Swedish conscripts».

Van Os, J., M. Bak, M. Hanssen RV. Bijl, R. de Graaf og H. Verdoux. (2002). «Cannabis use and psychosis: a longitudinal population-based study»

Schoeler T., Theobald D., Pingault JB., Farrington DP., Jennings WG., Piquero AR., Coid JW. og Bhattacharyya S. (2016). «Continuity of cannabis use and violent offending over the life course»

Patel R., R. Wilson, R. Jackson, M. Ball, H. Shetty, M. Broadbent, R. Stewart, P. McGuire og S. Bhattacharyya. (2016). «Cannabis use and treatment resistance in first episode psychosis: a natural language processing study»

Large, M; Sharma S; Compton MT; Slade T; Nielssen O (2011) «Cannabis use and earlier onset of psychosis: a systematic meta-analysis»

Kuepper, R; van Os, J; Wittchen HU; Høfler M; Henquet C (2011) «Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study».

Hall, Wayne (2014) «What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?»

Marconi A., M. Di Forti, C. M. Lewis, R. M. Murray og E. Vassos. (2016). «Meta-analysis of the Association Between the Level of Cannabis Use and Risk of Psychosis»

Nesvåg, R., T. Reichborn-Kjennerud, N.A. Gillespie, G.P. Knudsen, J.G. Bramness og K. S. Kendler. (2016). «Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins»

NAS – The National Academies of Science, Engeneering, Medicine. (2017). «The health effects of cannabis and cannabinoids: The current state of evidence and recommendations for research».

Radhakrishnan R., Wilkinson S.T., D’Souza D.C. (2016). «Gone to Pot – A Review of the Association between Cannabis and Psychosis

Sherif M., Radhakrishnan R., D’Souza D.C. og Ranganathan M. (2016). «Human Laboratory Studies on Cannabinoids and Psychosis»

Brettville-Jensen AL (red) (2013) Hva vet vi om cannabis? Oslo: Universitetsforlaget.