Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabisindustrien ser på ungdommer som potensielle kunder
For cannabisindustrien så er all slags ungdom potensielle kunder. Foto: Pexels

Cannabisindustrien rekrutterer ungdom

«Dagens tenåring er morgendagens potensielle faste kunde.» Internt notat fra Philip Morris (industrydocumentslibrary 1981)

Ett fellestrekk ved alkohol- og tobakksindustrien er at begge er avhengige av å rekruttere ungdom og tunge brukere for å sikre kundegrunnlaget.

Skille mellom teori og lære

Både alkoholindustrien og tobakksindustrien understreker at de ikke ønsker å markedsføre produktene sine mot mindreårige. Dette kommer blant annet til uttrykk i deres egne markedsføringsregler. (Les mer på: bat.com; altria.com 2015; abac.org.au, portmangroup.org.uk 2016, discus.org 2011).

Men  tobakksindustriens interne dokumenter har imidlertid vist at det er spenninger mellom den offisielle holdningen og industriens egeninteresser. «Hvis du virkelig ikke skal selge [sigaretter] til barn, kommer du til å gå konkurs i løpet av 30 år», påpekte et internt notat fra Liggett Group. Et notat fra R.J. Reynolds uttrykte en liknende realisme: «[H]vis selskapet vårt skal overleve og blomstre på lang sikt, må vi kapre vår andel av ungdomsmarkedet» (industrydocumentslibrary (udatert)).

Dagens kunder begynte som ungdom

Ungdom utgjør en kundegruppe i seg selv, men er først og fremst viktige som fremtidige lojale kunder. Et stort flertall av dagens voksne røykere begynte å røyke før de fylte 18 år. Interne dokumenter fra Philip Morris uttrykker bekymring over nedgangen i ungdomsrøykingen: «På grunn av Philip Morris’ høye andel av markedet blant de yngste røykerne, vil vi lide mer enn andre selskaper som følge av nedgangen i unge røykere» (industrydocumentslibrary (udatert)).

Henvender seg til ungdom

Målrettet markedsføring mot unge brukere har vist seg å gi resultater. Da Camel introduserte tegneseriefiguren Joe Camel i 1988 hadde Camelsigaretten en andel på 0,5 prosent av ungdomsmarkedet. I løpet av bare tre år var andelen økt til 32,8 prosent.

Alkoholindustriens markedsføringsregler fastslår at reklamen ikke skal utformes slik at den «primært appellerer til mindreårige». Det er imidlertid vanskelig å avgrense «primær appell», og mange av de reklamene som appellerer til voksne vil også være tiltalende for mindreårige. En rekke studier har vist at alkoholmarkedsføring i stor grad treffer ungdom.

Det samme mønsteret finner vi i økende grad igjen i cannabismarkedet.Cannabisindustrien har også utviklet en lang rekke produkter med appell til barn og unge, som THC-holdige leskedrikker og godterier.

De har, lik alkohol og tobakksindustrien, satset på produktutvikling med et formål om å holde på gamle kundegrupper samtidig som de skaper nye arenaer.

Arbeidt har gitt resultater: De siste undersøkelsene fra USA tyder på at bruksmønsteret for cannabis har endret seg de siste tiårene. Andelen som bruker cannabis daglig har økt, og bruksmønsteret likner mer på tobakk.