Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabis rus i USA kan komme til å koste helt ned i noen kronestykker
Cannabis har blitt omtalt som USAs mest verdifulle avling, men lave priser kan bli kostbart på flere områder. Foto: Pexels

Cannabisrus for noen kronestykker

Hvor prisen på cannabis vil ende kan man bare spekulere i, men enkelte eksperter snakker om en pris på en krone eller to per time med rus.

En av de første spådommene om konsekvensen av legalisering av marihuana er i ferd med å gå i oppfyllelse: Prisen har falt, og det vil den fortsette å gjøre

Prisen falt med 50 prosent.

Lavere fortjeneste og høyere forbruk

Det betyr ikke bare lavere fortjeneste for produsentene og tapte skatteinntekter, men sannsynlig vis også økt bruk av cannabis, særlig blant de tyngste brukerne. For noen år siden var det enkelte entusiaster som omtalte dyrking av cannabis som USAs mest verdifulle avling.

Les også: Lokker med spiselig cannabis

Kalkylen baserte seg på gateverdien av cannabisen som ble dyrket og brukt i USA. Det beregningen overså var at verdien av cannabis skyldtes forbudet. Den faktiske effekten av legalisering av hasj og marihuana viste seg mer sammensatt enn tilhengerne ønsket å gi inntrykk av.

Cannabisindustrien lever av storforbrukerne.

Legalisering skaper storskalaproduksjon

Cannabis er et relativt enkelt landbruksprodukt. Men så lenge det er forbudt, kan det ikke dyrkes, foredles og selges like effektivt som i et lovlig marked. Man må holde avlingen skjult, man kan ikke drive for stort, alle som er involvert krever økonomisk godtgjørelse som kompenserer for strafferisiko. Kort sagt fører forbudet til ineffektivitet i alle ledd av verdikjeden.

Svart marked på tross av legalisering.

Lovlig produksjon i et konkurransedrevet marked skaper derimot press for billigere og mer effektiv produksjon. Storskalaproduksjon, dyrking i drivhus og utendørsproduksjon reduserer kostnadene betydelig. Lønnsnivået på gårder som dyrker cannabis vil like fullt nærme seg det øvrige landbruket, som er lavt.

Les også: Svart marked på tross av legalisering

Automatisering vil effektivisere store prosesser som renskjæring av plantene, og med industriell produksjon kan man utvinne det rusgivende stoffet THC av plantedeler som i dag forkastes. De som ikke er villige til å omstille seg, vil bli utkonkurrert.

 Cannabisdyrking vokser med prisfall

Allerede nå er effektivitetsgevinstene i det lovlige markedet synlige i Colorado og Washington. Prisene i Washington falt med 50 prosent i løpet av ett og et halvt år. En liknende utvikling ses i Colorado. I følge enkelte kilder har råvareprisene i 2016 sunket fra 2 500 til 1 000 dollar per pund (ca 450 gram). Eksperter spår at prisene vil fortsette å falle med to prosent per måned i tiden fremover.

Slik kapres nye kundegrupper.

Dette skaper utfordringer for dem som håper å tjene penger i bransjen. Det blir vanskeligere for småskalaentrepenører å holde hodet over vannet. Allerede nå rapporteres det om at mange produsenter sliter. Tilstrømningen av nye cannabis-aktører fører til at produksjonen øker. Resultatet er fallende priser og mindre marginer. Svaret blir investering i teknologi for å øke produktiviteten.

Samtidig tilsier markedslovene at etterspørselen må økes. Som for en hvilken som helst annen vare er de store aktørene også de beste til å gjøre dette ved for eksempel å rekruttere nye brukergrupper. En velorganisert industri kan dermed øke forekomsten av cannabis-avhengighet og risiko for alvorlige skader.

Industrien rekrutterer ungdom og retter seg mot kvinner.

Storprodusentene favoriseres

Behovet for investeringskapital og større enheter baner veien for en kommersiell industri, «Big Cannabis». Reguleringer som i utgangspunktet er ment å beskytte forbrukernes helse krever underleverandører innen kvalitetssikring. En mulig sideeffekt er at disse leverandørene trekkes mot de største cannabis-aktørene, mens de mindre vil oppleve dårligere tilgang til disse tjenestene.

Kontroll med innhold av skadelige stoffer, sopp og sporer, testing som sikrer at stoffet inneholder forutsigbare mengder med virkestoffer, sikkerhetstiltak som forhindrer at produktene havner på det svarte markedet er blant oppgavene som skal løses mot godtgjørelse fra de som kan betale mest for dem.

Hva er Big Cannabis?

Lave skatteinntekter, økte utgifter

Men prisfallet skaper også utfordringer for delstater som ønsker skatteinntekter fra lovlig dyrket cannabis. De fleste legaliseringsforslagene som er vedtatt i hittil, fastsetter avgiften på cannabis ut fra salgsprisen. Når prisen før avgifter synker, synker også avgiften per gram.  Statene er derfor avhengig av økende salg for å kompensere for synkende avgifter. I delstaten Colorado er det beregnet at forbruket må øke med en tredel i 2017 for å opprettholde skatteinntektene fra 2016. Problemet for delstatene er at økende forbruk med stor sannsynlighet også vil gi økte utgifter, dels til å regulere det lovlige markedet og dels til å reparere skadene av cannabisbruk.

Les også: Foreldre er førstelinje

Lav pris er gjerne populært blant forbrukerne. Men når produktet er skadelig og avhengighetsskapende, er ikke lav pris nødvendigvis et gode. Fra tobakks- og alkoholforskningen vet vi at pris har stor betydning for forbruket. Høye avgifter er blant de mest virkningsfulle virkemidlene vi har for å begrense forbruket og skadene av disse rusmidlene. Da RAND-instituttet analyserte konsekvensene av cannabislegalisering i California i 2009 spådde de at prisfallet i det legale markedet ville være den viktigste årsaken til økende forbruk.

Tobakksindustrien ser økonomiske muligheter.

Utfordrende prisfall

Prisfallet på cannabis er en utfordring for dem som hadde håpet å bruke avgiftsvirkemiddelet for å bremse etterspørselen etter cannabis. Synkende salgspris forsterkes av synkende avgifter. Økte avgiftssatser kan kompensere noe, men hvis avstanden mellom produksjonskostnader og utsalgspris blir for stor, skaper man incentiver for et svart marked. Amerikanske velgere er dessuten ikke alltid positive til økte avgifter. Alkoholavgiftene i Colorado har for eksempel ikke økt på flere tiår.

Prisras på lovlig cannabis

Hvor prisen på cannabis vil ende, blir mest spekulasjon, men enkelte eksperter snakker om en pris på en krone eller to per time med rus. Med andre ord kan det bli langt dyrere å kjøpe snacks for å dekke søtsuget som følger med rusen, enn å betale for selve rusen.

For flertallet av brukere som inntar cannabis relativt sjelden, vil kostnadene uansett utgjøre en beskjeden andel av inntekten. Men for unge og tunge brukere vil prisen på cannabis ha større betydning. De bruker en relativt større andel av pengene sine på cannabis og er derfor mer følsomme for prisendinger. Resultatet kan bli at den største økningen i bruken kommer i de gruppene der konsekvensene blir verst.

Dilemmaer ved legalisering.

Legaliseringen kan slå feil

Prisfallet på cannabis kom ikke som noen overraskelse, men vi kjenner ennå ikke de fulle konsekvensene. Mye tyder på at utviklingen vil by på problemer for dem som drømte om en industri basert på småskaladrift og uavhengige entreprenører. Den er også en strek i regningen for dem som så for seg cannabisavgifter som et viktig tilskudd til slunkne statskasser. Men mest bekymringsfullt er det at prisfallet med stor sannsynlighet vil øke forbruket av cannabis – og sannsynligvis mest i de gruppene som trenger det minst.