Meld deg på vårt nyhetsbrev!

legalisering av marihuana i Colorado har ført til økning i psykiske problemer og innleggelser
I den amerikanske delstaten Colorado ser man nå en rekke negative effekter av marihuana-legalisering. Dyrking av marihuana har blitt big business. Foto: Creative commons

Colorado: Flere innleggelser etter legalisering av cannabis

Colorados legalisering av marihuana blir av flere fremholdt som et eksempel til etterfølgelse. Undersøkelser viser derimot at ikke alt er rosenrødt. 

Både bilkjøring i påvirket tilstand og akuttinnleggelser som følge av psykiske problemer har økt i takt med omfanget av legaliseringen. 

I USA har antallet akuttinnleggelser på sykehus etter bruk av cannabis økt sterkt. Også det å røyke hasj og cannabis i forbindelse med bilkjøring har blitt vanligere. Legalisering av cannabis har dermed negative utslag i flere amerikanske stater.

Fra 2005 til 2015 hadde Colorado en firedobling av antall cannabisrelaterte akuttinnleggelser blant unge i alderen 13 til 21 år. Det viser en ny undersøkelse fra American academy of pediatrics. Tallene forteller at skadevirkninger av hasj og cannabis er like relevant etter legalisering.

Colorado åpnet for medisinsk marihuana i 2001. Staten legaliserte rekreasjonsbruk i 2012, og de første utsalgsstedene åpnet i 2014.

Les også: Colorados legalisering er ikke et forbilde.
 

Skadevirkninger av hasj og cannabis 

Forskerne fant at årlige innleggelser som kunne knyttes til skadevirkninger av hasj og cannabis  steg fra 146 i 2005 til 639 i 2014. Ungdommer med symptomer på psykisk sykdom stod for størstedelen av akuttinnleggelsene (66 prosent). Over halvparten testet også positivt på andre illegale stoffer. Det indikerer at det å røyke hasj og cannabis kan henge sammen med annet misbruk.

Les også: Dette har vi lært etter fire år med legalisering av cannabis  i Washington og Colorado.
 

Flere rusede sjåfører

Også i staten Washington har cannabis vært legalisert siden 2012.  Der ser man en tydelig økning i antall sjåfører ruset på cannabis. Skadevirkninger av hasj og cannabis sees dermed også i trafikken. En undersøkelse fra 2016 fant at antall sjåfører som var involvert i dødsulykker, og som fikk påvist cannabis i blodet, ble doblet fra 2013 til 2014.


Undersøkelser før og etter legaliseringen i Washington viser at antall sjåfører som testet positivt for cannabis har steget med nesten 10 prosent per år etter legaliseringen.

Les mer om cannabis og last ned gratis kunnskapshefte.