Meld deg på vårt nyhetsbrev!

77 % støtter et fortsatt forbud mot cannabis.
De fleste nordmenn vil ha et fortsatt forbud mot cannabis. Foto: Shutterstock

De fleste sier nei til legalisering av cannabis

Fortsatt forbud mot kjøp, salg og bruk av cannabis har stor støtte i befolkningen. Nesten åtte av ti ønsker å beholde dagens forbud.

 

Et stort flertall av befolkningen ønsker å beholde dagens forbud mot kjøp, bruk og salg av cannabis. Nesten åtte av ti ønsker å bevare dagens lovverk. Det viser blant annet en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen. 

Hva er cannabis?

Også unge sier nei til hasj og marihuana

Det er et klart flertall i alle aldersgrupper for å beholde forbudet. Kvinner støtter forbudet i noe større grad enn menn. 81 prosent kvinner og 73 prosent menn er imot legalisering av hasj og marihuana.

Ungdom er mer positive til legalisering enn andre aldersgrupper, men heller ikke her er det noe flertall for å fjerne forbudet.
I en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Universitas er det kun 27 prosent av studentene som mener at straff for bruk av hasj og marihuana bør fjernes fra rettspleien.

MDG alene om legalisering av cannabis

En rekke partier diskuterer nå rusreform. Det er tatt til orde for økt fokus på helse og omlegging av reaksjoner for å bli tatt for bruk eller besittelse fra et straffespor til et helse- og hjelpespor.

Forslagene er knyttet til ulike versjoner av nedkriminalisering og avkriminalisering, det vil si at bruk og besittelse fortsatt er forbudt, men at reaksjonene ikke skal være en del av straffesystemet.

Bare Miljøpartiet De Grønne vil legalisere og gjøre kjøp, salg og bruk av cannabis lovlig.

Les mer om cannabis i rapporten «Myter og fakta om cannabis».