Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Fem amerikanske delstater stemte over legalisering av cannabis i høst.
Før valget bodde rundt fem prosent at USAs befolkning i delstater som hadde legalisert rekreasjonsbruk av cannabis. Etter valget er andelen oppe i 20-25 prosent.Foto: Shutterstock

Det store cannabisvalget

Amerikanerne valgte ikke bare ny president høsten 2016. Legalisering av såkalt rekreasjonsbruk av cannabis var også oppe til avstemming i fem delstater.

I tre av dem – California, Massachusetts og Nevada - ble det tidlig klart at det ville bli flertall for legalisering.

I Arizona sa velgerne derimot nei til lovendringen, og i delstaten Maine var det lenge usikkerhet om utfallet. Men etter fintellingen ble det knapt flertall til legaliseringsforslaget med –  50,1 prosent, eller rundt 2500 stemmers overvekt.

Delstatene der legalisering er vedtatt vil bruke det neste året på å utrede detaljene i reguleringen. Etter utredningsperioden vil salget til forbrukere starte opp.

Ny kommersiell cannabisindustri.

Colorados guvernør frarådet legalisering

Før valget bodde rundt fem prosent at USAs befolkning i delstater som hadde legalisert rekreasjonsbruk av cannabis. Med de fire nye delstatene er andelen oppe i 20-25 prosent.

Verdien av det lovlige cannabismarkedet øker dermed betraktelig i årene fremover, fra 7 milliarder dollar i 2016 til 22 milliarder dollar i 2020 (forbes.com 2016). Størst verdi har markedet i California, der det allerede finnes utstrakt produksjon av cannabis til det svakt regulerte medisinske markedet (arcviewmarketresearch.com).

Legalisering av cannabis gir lavere pris.

I forkant av valget rådet Colorados guvernør, John Hickenlooper, velgerne i andre delstater til å vente med legalisering inntil man vet mer om konsekvensene i Colorado og Washington. Han var særlig opptatt av effektene på barn og unge og risiko i trafikken. Enkelte ledende aviser støttet guvernørens oppfordring om å vente og se (wsj.com 2016, usatoday.com 2016).

Resultatene av folkeavstemningene om rekreasjonsbruk av cannabis:

Store forskjeller i pengebruk

For legaliseringssiden var det derimot viktig å opprettholde momentum, og store ressurser ble kanalisert inn i valgkampen. Smart Approaches to Marijuana anslår at legaliseringstilhengerne hadde 15 ganger så mye penger å rutte med som motstanderne (learnaboutsam.org 2016). Andre kilder bekrefter at forskjellen er i denne størrelsesordenen (bangordailynews.com 2016, boston.com 2016, nytimes.com2016).

I tillegg til avstemningene om rekreasjonsbruk var det fire delstater som åpnet for medisinsk bruk av cannabis, og en rekke steder var det avstemninger om lokale reguleringer. I delstaten Oregon var det flere byer som vedtok å forby cannabisutsalg, innskjerpe lisenskrav eller ilegge lokale avgifter (gov.oregonlive.com 2016).

Cannabisindustrien tjener gode penger på de tyngste brukerne. 

Ville forby produksjon, testing og salg

I ett av sentrene for cannabisindustrien, Pueblo i delstaten Colorado, forsøkte grasrotgruppen Citizens for a Healthy Pueblo å forby produksjon, testing og salg. Bakgrunnen var bekymring over kommersialiseringen av cannabis, økt kriminalitet, økt ungdomsbruk, flere hjemløse og stor belastning på sosial- og helsetjenester. 

Motstanderne av forslaget argumenterte med at industrien gir økonomisk vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter til et av de fattigste områdene i delstaten. Et flertall støttet industriens argumenter, og forslaget falt (thecannabist.co b 2016).

Svart marked på tross av legalisering.

Tillater offentlig bruk

Lovforslaget som legaliserte cannabis i Colorado i 2012 gjorde et unntak for bruk på offentlig sted. I delstatshovedstaden Denver ble denne begrensningen utfordret av et nytt lovforslag som åpnet for bruk på barer, spisesteder, gallerier og andre offentlige steder under visse forutsetninger.

Lovforslaget fikk et knapt flertall, og Denver er nå den første byen som tillater offentlig bruk (washingtonpost.com 2016). Man kan forvente at liknende forslag også lanseres andre steder og åpner opp for nye bruksområder.

Dragkampen om cannabislovene vil fortsette på delstatsnivå, kanskje også på føderalt nivå, og i økende grad også på lokalt nivå. En voksende industri med klare økonomiske interesser vil stå sterkt rustet i slike dragkamper, men som eksemplene fra Oregon viser, så er det også mulig å samle lokal motstand mot en uønsket utvikling.

Les mer om fremveksten av cannabisindustrien her, eller i den nedlastbare pdf-en vedlagt.

Kilder: 

Arcview market research
Bangordailynews.com. (2016). «Where Main ballot question campaigns are getting their money»
Boston.com. (2016). «Marijuana legalization dollars roll into Mass. ahead of ballot question»
Forbes.com. (2016). Legal U.S. Marijuana Market Will Grow To $7.1 Billion In 2016: Report
Frontierfinancials.com. (2016).  «Adult Use of Marijuana Passes in California: Market Projected to Grow to $7,6 B by 2020».
Learnaboutsam.org. (2016). «SAM Action Statement on 2016 Election».
Nytimes.com. (2016). «Californians Legalize Marijuana in Vote That Could Echo Nationally».
Gov.oregonlive.com. (2016). «2016 General Election: Oregon results»
Thecannabist.co (2016a). «A greener America: Marijuana’s big statement in Election 2016».  
Thecannabist.co. (2016b). «Question 200 in Pueblo County:Everything you need to know about vote to repeal marijuana law»
Usatoday.com. (2016). «Marijuana on the ballot: Our view»
Washingtonpost.com. (2016). «Denver first city in US to allow pot in bars, restaurants». 
Wsj.com. (2016). «A brave new weed»