Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Energiinnhold i alkoholvarer

Ifølge Verdens helseorganisasjon er ikke-smittsomme sykdommer den ledende årsaken til for tidlig død i verden. Hjerte-, lunge og karsykdommer, kreft, diabetes og overvekt er blant disse sykdommene. Når man utarbeider strategier for å forebygge livsstilssykdommer er derfor koblingen mellom alkohol og overvekt viktig. Folkehelserapporten 2014 viser at alkoholforbruket har økt 40 prosent de siste 20 årene, og økningen er størst blant kvinner og eldre. Merking av kaloriinnhold kan bidra til å bevisstgjøre forbrukerne om sammenhengen mellom alkoholinntak og vektproblematikk.

Alkohol lages ved å omdanne sukker til alkohol ved bruk av gjær. Siden sukker er en nødvendig ingrediens i alkoholproduksjonen, inneholder også alkoholvarene en gitt mengde kalorier. Energiinnholdet er 7,1 kilokalorier per gram. Kun rent fett har høyere kaloriverdi per gram (9 kcal/g). En høyere alkoholprosent gir høyere kalorinivå.

Kaloriinnholdet kan variere noe mellom ulike produsenter og produkter, men Den norske matvaretabellen opererer med følgende beregninger for vanlige drikkeenheter:

  • En gjennomsnittlig halvliter med øl (4,7 prosent) har ca. 200 kalorier
  • Et glass rødvin (1,75 dl med 12 prosent alkoholinnhold) inneholder ca. 119 kalorier
  • En drink med whisky (40 ml med 40 prosent alkoholinnhold) har ca. 85 kalorier
  • Enkelte drinker har svært høyt kaloriinnhold. Long Island Ice Tea inneholder eksempelvis ca. 780 kalorier, en Margarita inneholder 740 kalorier, mens en Mojito inneholder 140 kalorier.

Overvekt og fedme

Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen. En norsk 40-åring veier i dag fem kg mer enn en 40-åring gjorde rundt 1985. Over halvparten av norske 40-45-åringer er overvektige når vi legger Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon til grunn.

Personer med kraftig overvekt og fedme har økt risiko for type 2 diabetes, sykdommer i galleveiene, pustestopp om natten (søvnapné), hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft hos menn. Derimot er risikoen for benskjørhet lavere hos eldre overvektige enn hos tynne eldre (Folkehelseinstituttet 2012).  

Det er ingen klare kroppsmasseindeks-terskler for når sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende (Helsedirektoratet 2007; Engeland 2005.)

Et gjennomsnittlig alkoholforbruk for en ung, europeisk jente innebærer omtrent 1522 kalorier ekstra per uke, ifølge en beregning fra WHO. Uten å kompensere med økt energiforbruk, vil dette alkoholinntaket gi ca. 12 kg vektøkning i løpet i av et år.

Et gjennomsnittlig alkoholforbruk for en ung, europeisk jente innebærer omtrent 1522 kalorier ekstra per uke, ifølge en beregning fra WHO

Studier i Storbritannia viser at nær 10 prosent av energiinntaket til en voksen kommer fra alkohol (Bates 2012). Ifølge den nyeste landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant menn og kvinner i Norge i alderen 18–70 år fra 2010-11 (Norkost-studien) utgjorde alkohol 2,3 prosent av energiinntaket for voksne menn og kvinner, men det er stor individuell variasjon (Helsedirektoratet 2012).

Kilder