Meld deg på vårt nyhetsbrev!

European Drug Report 2022 ble offentliggjort av EMCDDA 14. juni. Foto: Freepik.com.

Europeisk narkotikabruk «tilbake til normalen»

Både bruk og innførsel av narkotika i Europa er tilbake på pre-pandemi nivå, viser ny rapport fra EUs narkotikabyrå.

14. juni presenterte EUs narkotikabyrå (EMCDDA) sin årlige statusrapport på innførsel og bruk av narkotika i Europa.Rapporten er basert på tall fra de 27 EU-landene, pluss Norge og Tyrkia. Blant funnene i årets rapport er: 

  • Både bruk og innførsel av narkotika i Europa er, totalt sett, tilbake på pre-pandemi nivå
  • Man ser en økning av kokain og metamfetamin i enkelte europeiske byer
  • Norsk cannabisbruk er fortsatt lav sammenlignet med resten av Europa

Rapporten kan leses i sin helhet på norsk her.

Kokainbruk et økende helseproblem

Samlet sett gir rapporten indikatorer på at tilgjengelighet og bruk av kokain i Europa holder seg på et historisk sett høyt nivå. I 2020 ble det beslaglagt rekordhøye 213 tonn kokain.

Selv om det ble observert en viss nedgang i kokainbruk i 2020, later dette til å ha vært kortvarig: Foreløpige data fra 2021 antyder at det nå er tilbake på samme nivå som før pandemien. 

Rapporter om økt bruk av crack-kokain i et lite, men økende antall europeiske land, tyder også på at kokainbruk sprer seg blant personer med et høyrisikobruk av narkotika.

Samlet sett understreker de tilgjengelige dataene at kokain nå har større betydning for narkotikarelaterte helseproblemer i Europa.

Når det gjelder utvikling i Norge viser rapporten at norsk cannabisbruk fortsatt er lav i europeisk sammenheng: 2020-tallene viser at 4.3% av nordmenn har mellom 16 og 65 år har brukt cannabis det siste året. Her varierer de nasjonale tallene fra 3.4 til 22.9, og de norske tallene er dermed blant de lavere.  

Økende produksjon av syntetisk narkotika

Rapporten viser at tilgjengeligheten til narkotika fortsatt er stor over hele EU. For enkelte narkotiske stoffer, som kokain, overstiger tilgjengeligheten pre-pandemiske nivåer.

Rapporten påpeker også at cannabisprodukter blir stadig mer mangfoldige, og at produksjonen av syntetiske stoffer i Europa er på vei oppover.

Når det gjelder bruk, er det også tegn på en tilbakegang til pre-pandemiske nivåer. Avløpsvannanalyser avslører for eksempel en økning i bruken av kokain, crack, amfetamin og metamfetamin i enkelte byer mellom 2020 og 2021.