Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Færre døde av alkohol

Antall alkoholrelaterte dødsfall gikk ned i 2014.

Alkoholrelaterte dødsfall i Norge har totalt sett falt med 28 prosent fra 1996 til 2014, selv om det i perioden har vært store variasjoner. De siste tallene fra Folkehelseinstituttet viser at økningen fra 2012/13 ikke har fortsatt. Vi ser en nedgang i antall alkoholrelaterte dødsfall i 2014:

 Graf som viser alkoholrelaterte dødsfall i Norge 1996-2014

I 2012 var det 331 dødsfall relatert til alkohol i Norge (Helsedirektoratet, ingen dato), hvorav 24 prosent var kvinner. I 2013 var det 384 dødsfall, hvor andelen kvinner hadde økt til 29 prosent (SIRUS 2015). Dersom en måler dødsfall relatert til alkohol i forhold til folketallet, er utviklingen derimot negativ. Dette skyldes at folketallet har økt. 

I 2014 gikk tallet ned til 320 døde. Av de døde var 25 prosent kvinner (Folkehelseinstituttet 2016). 

Avhengighet vanligste dødsårsak

36 prosent av alkoholrelaterte tapte friske leveår i verden kunne tilskrives akutte skader som følge av ulykker, vold og suicidal atferd (SIRUS 2010).

Avhengighet (mental lidelse og atferdsforstyrrelse) er den vanligste dødsårsaken ved alkoholrelaterte dødsfall i Norge (48 prosent), og den nest vanligste er kronisk leversykdom (34 prosent) (Folkehelseinstituttet 2016). Disse to dødsårsakene har over år vekslet på å forekomme hyppigst. Forgiftning av alkohol som dødsårsak teller for 8 prosent. 

Endring i trender

Alkoholutløste dødsfall er oftest knyttet til svært høyt alkoholinntak over lang tid. Totalkonsumet av alkohol og andelen av befolkningen som har et svært høyt inntak har en nær sammenheng. Derfor kan man ofte se endringer i alkoholutløste dødsfall i sammenheng med tidligere trender i totalkonsumet. 

Fra 1980 til 1993 var det en nedgang i totalkonsumet av alkohol, og dette kan være en av flere forklaringer på den nedadgående trenden i alkoholutløste dødsfall i perioden etter 2000. Andre forklaringer kan være nedgangen i antall obduksjoner som kan påvise alkoholutløste dødsfall (Folkehelseinstituttet 2016).

6,5 prosent av dødsfallene og 11,6 prosent av tapene av friske leveår i Europa kan tilskrives alkoholbruk. Globalt utgjør alkoholrelaterte dødsfall 3,3 millioner hvert år, eller 5,9 prosent av alle dødsfall. Globalt er det flest menn som rammes (WHO 2014). 

 

Kilder: 
SIRUS (2010)  «Skader og problemer knyttet til alkoholbruk» 
SIRUS (2015) «Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2013» 
Folkehelseinstituttet (2016) «Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014»
Helsediraktoratet (ingen dato) «Rusmiddeldødsfall i Norge» 
WHO (2014) «Global status report on alcohol and health 2014»