Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bilde av øl på bardisk
Øl: Det rusgivende stoffet som finnes i øl, heter etanol. Foto: Pernille Huseby

Fakta om alkohol

Alkohol er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som ligner hverandre, men som har ulike virkninger om man drikker dem. Det rusgivende stoffet som finnes i øl, vin og brennevin heter etanol. Etanol er et lovlig rusmiddel i Norge for personer over 18 år. For å kjøpe drikker med over 22 volumprosent etanol må du være minst 20 år.

Alkohol er sosialt akseptert i de fleste miljøer i Norge, og forholdsvis vanlig å bruke. Effekten er først og fremst sløvende og det demper sentralnervesystemet, men ved lavt inntak har det en oppkvikkende effekt. Mengden alkohol i kroppen kan måles som promille i blodet – 1 promille tilsvarer ca. 1 gram etanol per liter blod. Metanol, også kalt tresprit, er en annen type alkohol.

Metanol omdannes til formaldehyd og maursyre i kroppen, som kan føre til blindhet, varige hjerneskader eller død. Ulovlig fremstilt etanol inneholder enkelte ganger store mengder metanol.

Hvordan er alkoholrus? 

Det er individuelle forskjeller på hvordan alkoholrus oppleves, men det finnes noen typiske symptomer. 

  • Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket. De fleste opplever å bli i godt humør. 
  • Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig. Kroppens koordinasjonsevne reduseres. 
  • Over 1 promille: Balansen blir dårligere, man snakker snøvlete, og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og får økt reaksjonstid. 
  • Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen, eller en såkalt blackout. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille. Man blir ofte kvalm og kaster opp 
  • Svært høy promille kan være farlig. Alkoholforgiftning kan oppstå.

Hva er alkoholforgiftning?

Høyt inntak av etanol er giftig for kroppen – promille fra rundt 3 kan være dødelig. I kombinasjon med andre beroligende rusmidler, sovemidler, smertestillende midler og midler mot epilepsi, kan også langt lavere promille føre til død. Man kan bli bevisstløs og miste kontroll over blæren, fordi deler av sentralnervesystemet lammes. Respirasjonssenteret kan hemmes, slik at man får pustestans og dør. Ved alvorlig alkoholforgiftning er legehjelp livsnødvendig. Hvis man drikker fort og alkoholpromillen stiger veldig raskt, kan pulsen øke, man starter å svette og blodtrykket kan falle. Dette kan være svært farlig, og du bør derfor være ekstra forsiktig med drikke med høyt alkoholinnhold, for da er det bare en liten mengde som skal til for å få en rask stigning i alkoholpromille.

Kilde/les mer hos: Rustelefonen.no