Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Sprøyter liggende på bakken.
Utdeling av rent brukerutstyr som for eksempel sprøyter og kanyler, hindrer spredning av smitte. Foto: Shutterstrock

Får ikke rene spøyter

Norge er i verdenstoppen på skadereduksjon, allikevel mangler nær én av fire kjente sprøytebrukere tilgang på rene nåler.

Utdeling av rent brukerutstyr, brukerrom, utvikling av lavterskeltilbud og innføringen av lavterskel-LAR er viktige tiltak som gjør strevsomme liv litt mindre strevsomme, og som kan bidra til økt verdighet og muligheten til et liv med jobb og familie for mennesker som sliter med rus.

Ifølge en gjennomgang i det medisinske tidsskriftet Lancet er Norge ett av fire land i verden som har høyest dekning av skadereduserende tiltak mot HIV og hepatitt blant rusmisbrukere.

Vi er også blant de få landene som både har høy sprøytedekning og høy dekning av substitusjonsbehandling. 

Les også: Slik rustester du politikerne før valget.

Deler ikke ut nåler

Til tross for dette, viser en kartlegging for Helsedirektoratet at 23 prosent av de kjente personene som injiserer rusmidler, bor i kommuner som ikke deler ut utstyr som rene sprøyter og nåler. 19 av de større kommunene (over 20 000 innbyggere) med en relativt omfattende rusproblematikk deler ikke ut utstyr for injisering.

Uten tilgang til rene sprøyter og kanyler, kan det bli mer utbredt å dele utstyr blant de som injiserer rusmidler. Da er faren for smitte stor, spesielt av Hiv og hepatitt C.

Lettere å få kontakt

Kommunene har anledning til å gjøre rent utstyr tilgjengelig for enkelt­brukere på legesentre, gjennom hjemmetjenestene eller på andre måter.

Å dele ut rent utstyr kan også være et inngangspunkt for å komme i kontakt med personer som ellers kan forsvinne ut av kontakten med helsetjenestene.

Vil du lese mer om lokal ruspolitikk? Last ned gratis hefte her!

Vil dele ut nalokson

Narkotikadødsfall er et alvorlig helseproblem i Norge. De siste ti årene har rundt 250 mennesker mistet livet i Norge hvert år som følge av overdose. Størstedelen av disse skyldes opioider, en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium. I 2017 var 83 prosent av overdosedødsfallene knyttet til bruk av opioider.

En opioidoverdose kan motvirkes ved å bruke en motgift i form av nalokson nesespray. Kartleggingen av skadereduserende tiltak avdekket at 58 kommuner har behov for å dele ut mer eller annet utstyr enn det som deles ut i dag. Det er særlig nalokson nesespray man ønsker å dele ut.

Kommunenes ansvar

Stortinget har styrket arbeidet med å forebygge overdoser ved å legge til grunn en nullvisjon. Helsedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen iverksatt en overdosestrategi. I den nasjonale overdosestrategien har kommunene en sentral rolle, som ansvarlig for å gjennomføre tiltakene i strategien, deriblant sikre tilgang på rent brukerutstyr.

Actis mener:

  • Alle kommuner som har kjente sprøytemisbrukere, må dele ut brukerutstyr.
  • Kommunene må følge opp sitt ansvar for gjennomføringen av tiltakene i den nasjonale overdosestrategien.
  • Kommunene må styrke sine skadereduserende tiltak og ha lett tilgjengelige sosial- og helsetjenester for personer med rusproblemer.