Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabisbruken i Canada øker etter legalisering
Det er spesielt bruken av cannabis blant menn som har gått opp. Økningen er på hele 40 prosent. Foto: Pixabay

Flere canadiere bruker cannabis

Bruken av cannabis har økt i Canada. Det viser den første målingen som er foretatt etter legaliseringen i oktober 2018. 

Andelen som oppgir at de har brukt cannabis de siste tre måneder steg fra 14 prosent i første kvartal i fjor til 17,5 prosent samme tid i år. Det er en økning på 25 prosent. Blant menn var økningen på hele 40 prosent. Bruken blant kvinner var derimot nesten uforandret i samme tidsrom. 

Rundt 6 prosent av befolkningen oppgir å bruke cannabis daglig eller nesten daglig. Dette tallet er uforandret i perioden. Drøyt én av tre cannabisbrukere er dagligbrukere. 

Vil du vite mer om cannabis? Last ned informasjonshefte her.

Antallet canadiere som brukte cannabis for første gang er nær doblet, fra 327.000 i første kvartal 2018 til 645.000 i første kvartal 2019. 12 prosent av cannabisbrukerne oppgir at de begynte i løpet av de tre siste månedene. 

Økning blant unge 

Et av hovedargumentene for å legalisere cannabis, var å hindre salg til mindreårige. Aldersgrensen for lovlig kjøp ble fastsatt på provinsnivå og varierer mellom 18 og 19 år.  

Den canadiske befolkningsundersøkelsen har ikke en egen kategori for ungdom under 18 eller 19 år, men i alderskategorien 15-24 år økte andelen brukere fra 23,2 prosent til 29,5 prosent. Det er en økning på 27 prosent, men denne økningen var innenfor feilmarginene.   

Les også: Cannabis mer skadelig enn alkohol for ungdom 

Unge mellom 15 og 24 år er den gruppen som har høyest andel brukere, tett fulgt av gruppen 25-34 år. 

Canada har lenge vært et av landene i verden med høyest cannabisbruk blant unge, men nasjonale undersøkelser tyder på at cannabisbruken blant ungdom gikk ned fra 2007 til 2015. Denne trenden ser nå ut til å ha snudd.

Et blomstrende svart marked 

Det andre hovedargumentet for å legalisere cannabis var å få bukt med det svarte markedet. Så langt ser dette ikke ut til å ha lykkes. I følge Statistics Canada utgjorde ulovlig cannabis nesten 80 prosent av markedet i fjerde kvartal i 2018.  

Dette er på nivå med det svarte markedet i den amerikanske delstaten California, som legaliserte cannabis noen måneder før Canada. 

Noe av forklaringen er antakelig oppstartsproblemer i forsyningskjeden. Dyre lisensordninger og offentlige salgsmonopoler har begrenset antallet utsalg og bremset tilgangen på lovlig cannabis.

En annen forklaring er at lovlig cannabis er vesentlig dyrere enn ulovlig. Prisene i det lovlige markedet er rundt 40 prosent høyere enn i det svarte markedet, og dette gir incentiver for å handle ulovlig. 

Selv om det svarte markedet dominerer, økte den lovlige andelen fra 10 til 20 prosent i månedene etter legaliseringen. Etter hvert som markedet modner, må vi forvente at det lovlige salget øker markedsandelen, selv om prisdifferansen fortsatt vil være en utfordring. 

Også i USA øker bruken av cannabis. Les mer om det her.

Cannabis i trafikken 

En tredje ambisjon med legaliseringen var å begrense cannabispåvirket kjøring. En studie fra 2017 anslo at det var 75 cannabisrelaterte trafikkdødsfall og 4400 personskader i 2012. Forskerne beregnet kostnadene ved cannabisrelaterte ulykker til mellom 1-1,28 mrd canadiske dollar. 

I den ferske undersøkelsen oppga 15 prosent av cannabisbrukerne at de hadde kjørt bil mindre enn to timer etter at de brukte cannabis. Dette tallet er omtrent uforandret fra første kvartal i fjor (14 prosent).  

Nesten én av tre dagligbrukere (31,1 prosent) oppga at de hadde kjørt innen to timer etter bruk. Det er noe høyere enn første kvartal 2018 (23 prosent). 

Det er godt samsvar mellom holdninger til cannabisbruk i trafikken og faktisk atferd. 36 prosent av dem som mener det er relativt trygt å kjøre kort tid etter bruk, oppga at de hadde kjørt mindre enn to timer etter bruk. Bare to prosent av de som mente man burde vente tre timer, hadde kjørt innen to timer. 

Fikk du med deg denne? Begrenset medisinsk effekt av cannabis

Kan være tilfeldig 

Det er for tidlig å si om økningen i bruk er en varig trend, et forbigående fenomen eller bare tilfeldige variasjoner. Denne målingen er den første som i sin helhet er gjennomført etter legaliseringen.

Undersøkelsen gir bare en første indikasjon på effektene av lovendringen. Enkelte av tallene har store feilmarginer, så vi trenger flere målepunkter for å vite om endringene er reelle. 

Vi må forvente at mange av oppstartsproblemene i det lovlige markedet går over og at det lovlige salget erobrer en større markedsandel. Det vil likevel være interessant å se om dette fører til at det samlede markedet vokser, eller om det bare fører til en forskyvning fra ulovlig til lovlig salg. 

Undersøkelsen gir ikke noen klare svar på om cannabispåvirket kjøring har økt etter legaliseringen. Det er imidlertid mye som tyder på at det er en sammenheng mellom atferd og holdninger til cannabispåvirket kjøring.