Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Norske forskere har sett på hva som kjennetegner dem som søker seg til behandling for problemer med cannabis. Foto: Pexels

Flere sliter med cannabis

Antallet pasienter som søkte seg til behandling med cannabis som sitt hovedproblem har økt med 44 prosent siden 2010. Nå foreligger en ny analyse av hva som kjennetegner disse pasientene.

Cannabispasienter utgjør nå den største gruppa blant de som søker behandling for første gang i Norge.

Av totalt 2700 nye pasienter kom det i 2016 og 2017 inn ca. 1000 pasienter i året med cannabis som sitt hovedproblem. Det er 37 prosent av alle nye pasienter.

Blandingsmisbruk

24 prosent av pasientene søkte behandling for flere stoffer, 13 prosent for beroligende tabletter, 12 prosent for heroin, 10 prosent for sentralstimulerende, 2 prosent for kokain og 1 prosent av pasientene hadde hallusinogener som sitt hovedproblem.

I EU har antallet EU cannabispasienter økt 100 000 til 150 000 mellom 2010 og 2017.

Vil du vite mer om cannabis? Last ned vårt kunnskapshefte Ti ting du bør vite om hasj og marihuana helt gratis!

Analysen av cannabispasientene er utarbeidet av forskere ved Folkehelseinstituttet, og omfatter alle pasienter som kom inn i spesialisthelsetjenesten i 2009 og 2010.

Forskerne har fulgt pasientene frem til 2014. Pasientgruppen er sammenlignet med et utvalg av befolkningen som ikke går til behandling, men som har tilsvarende fordeling av kjønn og alder.

Flere psykiske plager

Pasientene som fikk behandling for sitt cannabisproblem var i snitt 27 år gamle, og tre av fire var menn. Andelen menn som har søkt seg til behandling for sin cannabisbruk er høyere enn andelen menn i befolkningen som oppgir å ha brukt cannabis.

En stor andel, 46 prosent, fikk behandling for psykiske tilleggsproblemer. Flesteparten av disse fikk behandling for angst og depresjon, men om lag 10 prosent fikk behandling for ADHD eller en eller annen form for personlighetsforstyrrelser.

I kontrollgruppen fikk 7 prosent behandling for psykiske lidelser. Forskerne vet ikke om cannabis er årsaken til de psykiske plagene, eller om problemene inntraff forut for bruken.

Om lag halvparten av cannabispasientene hadde også en misbruksdiagnose for andre stoffer: 20 prosent misbrukte alkohol, 19 prosent beroligende og 13 prosent opioider.

Kvinnelige pasienter ofte yngre

At flere menn enn kvinner har søkt behandling, forklares med at flere menn enn kvinner bruker cannabis ofte og mye. Antageligvis er det derfor ikke en underbehandling av kvinner med cannabisproblemer.

Det var få systematiske forskjeller mellom kvinnelige og mannlige pasienter som hadde cannabis som sitt hovedproblem, med unntak av at kvinnene ofte var yngre og en større andel hadde psykiske tilleggsdiagnoser enn mennene.

Sterkere cannabis

Det er ikke registrert økt bruk av cannabis i samme periode som økningen i pasienter som har søkt behandling for sine cannabisproblemer. En mulig forklaring er, ifølge forskerne, at stoffet rr blitt sterkere nå enn for ti år siden.

Kripos melder at THC-innholdet i snitt er 23 prosent i de hasjbeslagene som har blitt analysert. Også i blodprøver som er tatt av brukerne er det registrert en økning i mengden THC. EUs narkotikabyrå, EMCDDA, melder også om sterkere cannabis på det europeiske markedet.

En annen forklaring på økningen i antall pasienter kan være økt kunnskap om risikoen ved cannabisbruk og mer tilgjengelige helsetjenester.

Les hele studien her.