Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Regjeringen lanserer ny overdosestrategi.
Det er fremdeles altfor mange som dør av overdose. Vi er glade for at regjeringen derfor forlenger overdosestrategien. Foto: Pixabay

Fortsetter innsatsen mot overdoser

Bedre tilgjengelighet av motgift, pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og mulig testing av innholdet i rusmidler. Dette er innholdet i ny overdosestrategi.

Antallet dødelige overdoser gikk ned fra 2017 til 2018, men fortsatt dør gjennomsnittlig 260 mennesker hvert år av narkotika i Norge. Nå har regjeringen lansert en ny overdosestrategi for å fortsette den målrettede innsatsen for å få ned dødsfallene. Den nye strategien skal gjelde frem til 2020.

Actis har tidligere etterlyst videreføring av overdosestrategien, som utløp i 2018. Vi er svært fornøyd med at dette nå er kommet på plass.

- Det er godt at politikerne ser viktigheten av å ha stabil og langvarig innsats på dette området. Arbeidet mot overdoser går aldri ut på dato, her må vi ha en nullvisjon, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Viktig motgift blir mer tilgjengelig 

Motgiften Nalokson deles nå ut i 35 kommuner. Målet med den nye strategien er at nesesprayen skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Regjeringen har styrket Nalokson-prosjektet med fem millioner i 2019 for å sikre at flere kommuner tar nesesprayen i bruk.

De ekstra bevilgningene kom på plass etter at helsearbeidere, brukere og Actis ropte varsko om mulige kutt.

Flest dør av legemidler

Den nye strategien fortsetter innsatsen mot nye målgrupper. Dette er særlig viktig når vi ser at antallet som dør av heroin går nedover, mens stadig flere dør av overdoser på legemidler.

I 2006 skyldtes nærmere halvparten av overdosedødsfallene i Norge heroin. I 2016 skyldtes flertallet av overdosedødsfallene andre opioider, blant annet sterke smertestillende medisiner som oksykodon.

Antall personer som fikk forskrevet oksykodon én gang økte fra 9.000 i 2005 til 56.000 personer i 2017. 2017 ble også det første året der flere døde av metadon enn av heroin.

- I våre innspill til politikerne har vi lagt vekt på at arbeidet mot overdoser også må rettes mot andre enn det tradisjonelle rusmiljøet. Vi er glade for at vi er blitt hørt på dette, sier Pernille Huseby.

Nye tiltak 

I tillegg til videreføring av en rekke tiltak med god effekt i den utgåtte strategien, inneholder ny overdosestrategi følgende nye tiltak:

  • Økt fokus på råd, veiledning og oppfølging av somatisk helse og ernæringstilstand i tjenestetilbudet til brukerne.
  • Sørge for ny og oppdatert kunnskap på overdoseområdet for å sikre målrettede tiltak.
  • Utarbeide et pakkeforløp for oppfølging etter ikkedødelig overdose.
  • Vurdere utvikling av varslingssystem for særlig sterke/farlige rusmidler.
  • Vurdere om testing av rusmidler i ulike former kan være nyttige.

Strategien ble lansert av helseminister Bent Høie 20. mars. Her kan du lese hele.