Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I USA drives det i flere delstater aggressiv markedsføring for leger som skriver ut anbefalinger om medisinsk marihuana.
I USA drives det i flere delstater aggressiv markedsføring for leger som skriver ut anbefalinger om medisinsk marihuana. Foto: Mikeledray/Shutterstock

Grønt gullrush

Med kommersialiseringen av såkalt medisinsk og rekreasjonell bruk av cannabis i USA, har det vokst fram en spirende industri.

Spenningsforholdet mellom lovgivningen på delstatsnivå og på føderalt nivå har foreløpig lagt en viss demper på industrien. Begrenset tilgang på banktjenester skaper problemer, og usikkerhet knyttet til lovverket reduserer investeringsviljen. Mange av aktørene i bransjen er dessuten forholdsvis små, med røtter i en ideologisk cannabisbevegelse.

Bare i løpet av de siste årene har vi sett interessante, men kanskje ikke overraskende endringer. Det er opprettet egne reklamebyråer som spesialiserer seg på cannabisprodukter, agenter sørger for å plassere produktene i populære TV-programmer, det er opprettet bransjeorganisasjoner, lobbyvirksomheter og investeringsfond.

Det er etablert merkevarer med profilerte talspersoner, og økonomiutdannede cannabisentreprenører - «ganjaprenører» - har fattet interesse for fortjenestemulighetene i et voksende marked.

Svart marked på tross av legalisering.

Store verdier

Det er vanskelig å anslå verdien av cannabismarkedet. Et optimistisk anslag fra et investeringsfond som unektelig har en viss interesse i et høyt anslag, er 40 milliarder dollar innen 2020.

Mange av dem som ønsker å legalisere cannabis, snakker om et strengt regulert marked som beskytter folkehelsen. Men det kommersialiserte cannabismarkedet som nå vokser fram i USA, er langt unna en slik regulert modell.
 

Erfaringene fra andre folkehelsefelt viser at framveksten av et kommersielt marked har sin egen dynamikk. Konkurransen driver fram produktutvikling, markedsføring og effektivisering som gjør produktene billigere, bedre og mer attraktive for stadig nye forbrukere. Samtidig har industrien interesse i å påvirke rammevilkår og regulering slik at produktene er sosialt akseptert og lett tilgjengelig for kundene.

Bruken av cannabis er svært skjevt fordelt.

Ny kommersiell industri

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er de lovlige stoffene alkohol og tobakk to av de viktigste risikofaktorene for sykdom og død i verden i dag. Til tross for god kunnskap om skadevirkningene og omfattende regulering i mange deler av verden, er de sosiale og helsemessige konsekvensene fortsatt enorme. Og mange av virkemidlene som brukes for å begrense skadevirkningene, er under press i et globalisert marked.

Slik kaprer cannabisindustrien nye kunder.

Det lovlige cannabismarkedet i Colorado i 2015 ble anslått til 1 milliard dollar, og med mulig legalisering i flere delstater er markedet forventet å vokse til 40 milliarder dollar i løpet av et par år. Utsiktene til fortjeneste har skapt forhåpninger om et «grønt gullrush».

De siste årene har økonomer fra prestisjeuniversiteter, entreprenører og investorer flokket til markedet med kompetanse, kapital og ambisjonerom å skape «the Starbucks of Pot» eller «the Philip Morris of Marijuana».

Denne utviklingen har skapt bekymring for at man er i ferd med å etablere en ny kommersiell industri som har få skrupler med å promotere et produkt som kan gi avhengighet, svekket fysisk og psykisk helse og risiko for psykose og schizofreni. Derfor er det mange som frykter framveksten av en industri som lever av å selge helseskadelige og avhengighetsskapende produkter.

Les mer om fremveksten av cannabisindistrien her, eller i den nedlastbare pdf-en vedlagt.