Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hasj kan svekke hukommelsen

Unge som røyker hasj risikerer å svekke kognitive evner som hukommelse og innlæringsevne betydelig.

Det kommer frem i rapporten Cannabis og Sundhed, som ble utgitt i 2015 av Vidensråd for Forebyggelse. Også voksne hasjrøykere risikerer svekket hukommelse og læringsevne, men mye tydet på at de unges røyking av hasj og marihuana lettere kan medføre varige skader enn hos de voksne.

Ekspertblikk på cannabis-risiko

Det danske Vidensråd for Forebyggelse er et uavhengig råd som arbeider med å forebygge sykdom og fremme sunn helse. Vidensrådet består av 15 eksperter som samler og formidler den nyeste forskningen som påvirker folkehelsa.

Rapporten ser også på de sosiale og helsemessige konsekvensene av cannabisbruk og omfanget og hvordan det danske forbruket har utviklet seg. Den kommer også inn på de forebyggings- og behandlingsmulighetene som finnes i dag.

Styrker fagfolks kunnskaper

Rapporten er beregnet på ansatte med rådgivningsfunksjoner i helse- og sosialvesenet, samt folk som jobber i skoleverket. Den henvender seg også til folk som ønsker solid informasjon om potensiell risiko forbundet med hasjbruk.

Les hele rapporten her.