Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er amfetamin og metamfetamin?

Amfetamin og metamfetamin er et sentralstimulerende stoff, det oppnår sin virkning ved å binde seg til monoamin-transportene, og dermed øke andelen av signalstoffene dopamin, noradrenalin og serotonin i hjernen.

Metamfetamin er et stoff som er nært kjemisk beslektet med amfetamin. Virkningen er den samme, men stoffet er noe mer potent slik at man trenger en mindre dose enn med amfetamin for å oppnå samme effekt.

Amfetaming og metamfetamin gir en følelse av mental klarhet og våkenhet, økt energinivå, oppstemthet og utholdenhet. Fysisk kan det redusere matlyst, føre til svetting, øktblodtrykk, impotens og insomnia. Virkninger på hjerte og blodkar gir  økt risiko for hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser.

Amfetamin brukes også i behandling av ADHD og narkolepsi.

Amfetamin/metamfetamin som selges på gaten er sjeldent rent stoff og inneholder gjerne kjemikalier og tilsetningsstoffer. Urenhetene i stoffet kan i seg selv være skadelig.

Amfetamin inntas ved sniffing, røyking  med sprøyte eller gjennom  munnen.

Amfetamin er sterkt avhengighetsskapende og trangenetter stoff kan vedvare over lang tid. Vanligvis oppstår ikke sterke fysiske abstinenssymptomer etter avsluttet bruk, men verking i ledd og muskler, angst og søvnvansker er vanlig. Søvnforstyrrelsene kan vedvare seks til åtte uker etter avsluttet bruk.

Psykotiske reaksjoner er ikke uvanlig ved bruk av amfetamin/metamfetamin. Tilstanden kan ligne akutt paranoid schizofreni, med vrangforestillinger om forfølgelse og hallusinasjoner.

Les mer om amfetamin og metamfetamin.