Meld deg på vårt nyhetsbrev!

trening doping

Hva er doping?

Med doping menes misbruk av hormonpreparater, andre legemidler eller metoder i den hensikt å gi en prestasjonsfremmende effekt. I treningsmiljøer brukes doping ofte for å øke musklenes styrke og volum, ofte av estetiske grunner. Det er allment akseptert at doping er et samfunnsproblem.

Hva sier loven?

1. juli 2013 ble det forbudt å bruke dopingmidler i Norge. Straffebestemmelsene knyttet til doping er hjemlet i straffelovens §162 b og legemiddelloven §24a. Strafferammen for bruk er opptil to års fengsel. Bruk av androgene steroider kan dessuten medføre bivirkninger som ikke er forenlig med førerkortforskriftens helsekrav.

Preparater

De mest brukte dopingpreparatene i treningsmiljøer er anabole androgene steroider, Andre kjente preparater er clenbuterol, veksthormon, prohormoner, IGF-1, insulin og efidrin. Preparatene har variabel grad av anabol/muskeloppbyggende - eller fettforbrennende effekt, eller en kombinasjon av disse. Det er ikke uvanlig å kombinere dopingbruk med narkotika og andre preparater i et forsøk på å redusere de mange bivirkningene som er assosiert med dopingbruk.

En beskrivelse av ulike dopingpreparater finnes på www.antidoping.no

Se også Antidoping Norges Håndbok for helsepersonell, som ligger nedlastbar i kolonnen til høyre.