Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er LAR?

LAR er en forkortelse for legemiddelassistert rehabilitering, som brukes i behandling av heroin- og morfinavhengiget.

Ved LAR-behandling brukes morfinlignende medisiner som erstatning for heroin eller morfin. I Norge brukes enten Subutex, Suboxone eller metadon.

Subutex og Subuxone kalles også buprenorfin, som er et syntetsisk stoff med morfinlignende virkning.  

I tillegg til å virke i behandling av avhengighet skal LAR også omfatte sosial, økonomisk og yrkesrettet  rehabilitering der det er mulig.

Det er spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for innskrivning og gjennomføring av behandlingen.

Finnes i helseforetakene

LAR-behandlingen er organisert gjennom et samarbeid mellom pasient, spesialisthelsetjeneste, sosialtjenesten i kommunen og pasientens fastlege.

Alle helseforetakene er forpliktet til å opprette LAR-sentre.

Bruken av legemidler som Subutex, Suboxone eller metadon er viktig i rehabiliteringen av mange opiatmisbrukere. Det skyldes at langvarig forbruk medfører så store skadeeffekter på hjernens reseptorer at behandling sjelden vil lykkes uten at man også gjør noe for å stimulere disse reseptorene.

Opiatlignende legemidler

Subutex, Suboxone eller metadon inntas som tabletter, smeltetabletter eller mikstur. Begge stoffene nedbrytes langsomt i kroppen, og man kan derfor finne fram til en dosering som gir jevnt nivå av disse opioidene i blodet.

Ved å holde jevnt nivå unngår man ruseffekten, som kommer like etter en innsprøytning i blodet. Ved jevn dosering unngår man også abstinensen. Dette fører til en stabilisering som gir muligheter for å gjennomføre de andre delene av rehabiliteringen.

Les mer om LAR hos Helsenorge.no.