Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er morfin?

Morfin er ett av flere smertestillende stoffer som utvinnes av opiumvalmuen.

Morfin er et eksempel på et naturlig opiat, og er en av de viktigste aktive ingrediensene i opiumsplanten.

Gjennom flere hundre år har morfin vært det sterkeste smertestillende stoff som er tilgjengelig. Morfin er et narkotisk stoff og hvis brukeren tar morfin i smertelindrende hensikt, er det smertelindring som er målet, og ikke rus.

Rusvirkningen omtales som sterkt beroligende og smertedempende, og kan forårsake følelser av velvære, eufori og apati.

I ulovlig ikke-­medisinsk bruk tas morfin oftest som injeksjon med sprøyte for å oppnå rus. For å oppnå rus kreves snart høye doser. Da kan enkeltdosen komme opp i ti ganger terapidose eller mer, og denne dosen kan endog gjentas flere ganger i døgnet.

Les mer om morfin hos Rustelefonen.no.