Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er ungdomskontrakt?

Ungdomskontrakt er et alternativ til straff for unge som blir tatt for mindre alvorlige lovbrudd.

Et eksempel på et mindre alvorlig lovbrudd er bruk og besittelse av narkotika. Fra å være en alternativ reaksjon har bruken av ungdomskontrakter nå blitt den vanlige reaksjonen ved slike lovbrudd.

Ordningen innebærer at lovbruddet ikke gir langtidskonsekvenser for ungdom som forplikter seg til å være rusfrie i en gitt periode.

Ved ungdomskontrakt med oppfølging og rustesting får unge lovbrytere gjøre opp for seg, samtidig som de får en ny sjanse.

Barn og unge mellom 15-18 år er hovedmålgruppa for ungdomskontrakt. Kontrakten er en avtale mellom politi, kommunale myndigheter, sosialetat og barnevern på den ene siden og lovbryteren med samtykke fra foreldrene på den andre siden.

Kontrakten utarbeides i samarbeid, men det gir klare retningslinjer for vilkårene, for eksempel krav om rusfrihet og oppmøte på skolen. For at ungdom skal slippe å vente på en lang strafferettslig prosess skal ungdomskontrakten inngåes umiddelbart etter at lovbruddet er oppklart.

Tidligere var det slik at ungdom som ble tatt for bruk og besittelse av narkotika fikk en bot. Ved ungdomskontrakt settes det inn tiltak som skal hindre ungdom i å utvikle et alvorlig rusproblem. Reaksjonsformen betyr at lovbruddet ikke vil gi langtidskonsekvenser for ungdom som gjennomfører kontrakten.

Brudd på avtalen medfører at normal rettsforfølgelse gjenopptas.