Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er ungdomsstraff?

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Konfliktrådet er ansvarlig for gjennomføringen av ungdomsstraff – etter at ungdommen er dømt i retten. Straffereaksjonene bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess

Ungdom og verge må samtykke til en slik straffereaksjon. Ungdomsstraff krever egeninnsats fra ungdommen og de må vise at de er villig til å ta ansvar for å endre adferd og livsførsel. Som oftest blir det også bli foretatt en personundersøkelse for å vurdere om ungdomskontrakt er egnet straff for den aktuelle ungdommen.

Ungdomsstraffen består av tre elementer- ungdomsstormøte, ungdomsplan og oppfølgingsteam.

Ungdomsstormøtet: Ungdommen må møte dem som er blitt utsatt for den kriminelle handlingen. Her får lovbryteren høre konsekvensene av lovbruddet for fornærmede – og se skadevirkninger av kriminaliteten. Et slikt møte kan også hjelpe offeret til å bearbeide hendelsen og dempe ettervirkningene av hendelsen.

I ungdomsstormøtet settes det også opp en ungdomsplan som ungdommen er forpliktet til å følge. Dette settes opp sammen med   personer fra politi, kriminalomsorg, skole, familiekontor, barnevern og andre fra ungdommens eget nettverk.  Planen tilpasses den aktuelle ungdommen og kan inneholde krav om frammøte på skolen, ulike typer behandlingstilbud som sinnemestringskurs, ruskontroll og fritidsaktiviteter, oppholdsforbud eller andre tiltak ut fra ungdommens behov.

Gjennom straffegjennomføringsperioden følges ungdommen opp av et oppfølgingsteam. Dette kan vare opp til tre år hvor oppfølgingsteamet fører kontroll og hjelper til med at ungdommen følger opp tiltakene som er avtalt.

Hvis avtalen ikke blir fulgt, får det konsekvenser i form av strengere kontroll og justering av tiltak i planen. En konsekvens kan også være at ungdommen må sone den resterende straffen i fengsel.