Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kun 2 prosent av unge i Norge bruker cannabis hver måned.
Norge er blant landene i Europa der ungdom bruker minst cannabis. Foto: Shutterstock

Hvor mange bruker cannabis i Norge?

Cannabisbruk er ikke vanlig i Norge. Kun 2 prosent av befolkningen er jevnlige brukere. Ungdomsbruken ligger på bunnen i Europa. 

Det er svært få nordmenn som bruker cannabis jevnlig. I den årlige rapporten fra Folkehelseinstituttet er det 2 prosent som oppgir å ha brukt siste måned.

Bruk siste 30 dager er det mest relevante tallet for å si noe om bruk. Å telle antall som har prøvd noensinne forteller lite, siden de fleste som har prøvd cannabis i Norge har prøvd noen få ganger og latt det bli med det. 

Lavest ungdomsbruk i Europa

I den europeiske skoleundersøkelsen Espad ligger Norge på bunnen når det gjelder cannabisbruk blant 15-16-åringer: 7 prosent har prøvd noen gang, og 2 prosent bruker regelmessig. Gjennomsnittet i Europa er 17 og 7 prosent. 

Norge er blant landene i Europa der ungdom bruker minst cannabis.

Ungdom i Norge bruker også mindre rusmidler enn gjennomsnittet i Europa. Det gjelder både alkohol og cannabis.

Flere søker hjelp for problemer med cannabis.

Fare for avhengighet

At de aller fleste slutter etter noen få forsøk er en viktig grunn til at det går bra med de aller fleste som prøver cannabis.

Av de som bruker mer jevnlig er det en klar risiko for negative effekter, som avhengighet. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) sin kunnskapsoppsummering risikerer én av seks unge som bruker cannabis å bli avhengige. Blant voksne dagligbrukere er tallet én av tre.

Cannabis kan også svekke kognitive evner, som læringsevne, hukommelse og evne til å ta initiativ. Bruk kan også gi psykisk sykdom og forskning viser en sammenheng mellom cannabisbruk, psykose og schizofreni.

Les mer om cannabis i rapporten «Myter og fakta om cannabis».