Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Eldre drikker mer alkohol enn før
En del eldre har en formening om at alkohol gir helsegevinst. Foto: Pexels

Hvorfor drikker eldre mer enn før?

Høyt alkoholforbruk er knyttet til flere faktorer som preger det moderne livet.

Ny forskning utført av NorLag viser at pensjonering eller barns flytting ikke øker eldres alkoholbruk. I stedet pekes det på at forbruket øker med utdanningsnivå, bedre økonomi og at andelen mennesker som bor i byene er økende. 

Begrunnelser for å drikke

Begrunnelsene for eldres alkoholbruk går ofte igjen, og mange av dem skyldes mangel på kunnskap:

  • Det er sosialt å drikke alkohol.
  • Alkohol gir nytelse.
  • Ved å drikke om kvelden sover en bedre og en bruker mindre sovemedisin.
  • Ved å drikke alkohol roer en nervene, blir mindre stresset og behovet for    beroligende midler blir mindre.
  • Det er godt for helsen å drikke et glass vin eller to om dagen.

Last ned forskningsoppsummering om eldre og alkohol her. 

Lav terskel for blandingsmisbruk

NorLag-studien viser at for de over 60 år fører høyt alkoholbruk til dårligere søvnkvalitet og mer bruk av sovemedisiner og andre beroligende midler. Dermed øker faren for et blandingsmisbruk i et forsøk på å lindre negativ virkning av ett av rusmidlene.

Kunnskapen om alkohol og dens virkninger er i mange tilfeller dårlig og misvisende, og bedre informasjon må spres i til denne gruppen. Med økt kunnskap om farene knyttet til høy alder og drikking kan den det gjelder gjøre mer kvalifiserte valg i hverdagen. 

En rekke studier antyder at sammenlignet med avhold og et høyt forbruk av alkohol er et lett eller moderat forbruk av alkohol (ca. en halvliter øl per dag) positivt for sosial inkludering og livskvalitet blant eldre.

Bedre søvn?

Alkohol virker forstyrrende på søvnen for friske mennesker, men i små doser kan alkohol virke søvndyssende for mennesker som sliter med søvnvansker/- mangel. Imidlertid er det fare for avhengighet (Roehrs og Roth, udatert). Det kan dermed ikke konkluderes at alkohol hjelper mot dårlig søvn generelt eller for eldres søvn spesielt. Søvnen under alkoholpåvirkning kan være dypere til å begynne med, men blir deretter avbrutt og urolig.

Smertedempende?

Å dempe smerter kan være en motivasjon for eldre til å drikke. Selv om alkohol har vist seg å ha en smertedempende effekt for noen, advares det mot blandingsmisbruk. Har man smerter bruker man sannsynlig vis smertestillende medisin i tillegg. Hvis bivirkningen av alkohol skal virke smertedempende, må man drikke store mengder, noe som i neste omgang gir økt risiko for andre helseproblemer. Kronisk bruk av alkohol kan dessuten gjøre smerten verre på sikt.

Beroligende?

Alkohol blir også ofte brukt for å håndtere ubehageligheter eller dempe lettere psykiske plager: Det kan være lett å gripe til for å takle hverdagen, koble av eller glemme problemene sine. Forskning på om alkohol kan virke beroligende på angst og uro er kompleks og det er vanskelig å trekke klare slutninger.

Godt for helsen?

Tidligere studier har antydet at moderat alkoholbruk kan gi en redusert risiko for dødelighet og sykelighet sammenliknet med avholdenhet (en J-formet risikokurve, eller en U- formet kurve). Dette antyder at de som har et lite eller meget moderat alkoholkonsum har en noe lavere risiko enn dem som ikke drikker alkohol, mens risikoen så igjen stiger med økende alkoholkonsum.

En del sykdomsforhold (for eksempel kreft og epilepsi) forverres av alkoholbruk.

Det er problematisk å hente ut eksakte data ved å skille gruppene som drikker fra gruppene som ikke drikker. Grunnen er at avholdsgruppene vil inneholde en større eller mindre andel tidligere stordrikkere eller folk med sykdom. Det kan også være at et moderat alkoholkonsum har sammenheng med livsforhold som i seg selv er helsefremmende, men det kan verken bekreftes eller avkreftes at alkoholen er gunstig for noen tilstander. Ytterligere usikkerhet foreligger fordi slike undersøkelser er basert på selvrapportert konsum.

Litt alkohol ga ingen gevinst

Flere forskergrupper har trukket påstanden om at det alt i alt er sunt å drikkelitt, i sterk tvil. Når man justerte for at gruppen som regnet som «avholdende»personer i mange tilfeller var mennesker som på grunn av helse eller avhengighet hadde sluttet eller redusert drikkingen, fant man at de som drakk litt, ikke hadde lavere dødelighet enn de avholdende.

En studie fra 2016 fant at tvillinger som drakk moderat ikke hadde lavere sykefravær enn sitt tvillingsøsken. Studien sår ytterligere tvil om påstanden om at det er sunt å drikke litt.

Slik Fekjær påpeker, er evidensen for de skadelige effektene utvilsomt sterkere enn for positive effekter.

Les også:

Alkoholbruken blant eldre stiger.

Hvordan påvirker alkoholen eldrehelsa?

Oppdages alkoholproblemer hos eldre?

Eldres alkoholbruk er et folkehelsespørsmål.