Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hvorfor ønsker spillselskapene en lisensordning?

Mange utenlandske aktører ønsker seg inn i det norske spillmarkedet. I dag kan de utenlandske aktørene som tilbyr spill til det norske markedet, hente ut relativt stor gevinst, og skatte i det landet selskapet er registrert i. Dette er generelt sett land som har laget gode ordninger for spillselskap, eksempelvis Malta. En lisensordning vil gjøre selskapene skattepliktige til Norge, noe som vil redusere profittmarginen deres. Selskapene vil derfor være avhengige av å øke omsetningen for at lisensordningen skal være gunstig for dem. I Menon-rapporten om spillmarkedet (2015) listes det opp hvilke incentiver selskapene har for å gå inn i en lisensordning:

  • Muligheter til å ta større markedsandeler, enten ved å ta andeler fra Norsk Tipping, men også fra selskap som velger å stå utenfor ordningen. Selskapene regner med at lisensordningen vil åpne for nye markedsføringsmuligheter, men også at merkevaren vil styrkes gjennom at de vil skille seg sterkere fra «useriøse aktører».
  • En lisensordning vil medføre langt lavere kostnader knyttet til innskudd og uttak. I dag er betalingsformidling til og fra spillselskap uten godkjenning i Norge forbudt. De internasjonale selskapene må derfor benytte seg av tredjepartsløsninger, noe som gjør transaksjonskostnadene høye.
  • En lisensordning forventes å medføre lavere kostnader knyttet til svindel.
  • Redusert usikkerhet om fremtidig reguleringsendringer. Særlig i de større, børsnoterte selskapene opplever en stor risiko knyttet til å være aktive i land uten lisensordning, fordi de ved plutselige omreguleringer (forbud mot betalingsformidling eller IP-blokkering) vil kunne miste store deler av omsetningen.
  • En lisensordning gjør det lettere for de seriøse selskapene å bekjempe problemspilling.