Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flere i Europa bruker kokain, viser den siste rapporten fra EUs narkotikabyrå. Foto: Pexels

Kokain på fremmarsj i Europa

EUs narkotikabyrå rapporterer om økt tilgjengelighet og rekordbeslag av kokain i mange land. Flere land rapporterer også om økt bruk av crack-kokain. 

Det viser EMCDDAs europeiske narkotikarapport, som ble lagt fram 6. juni.

Kokain er det mest utbredte sentralstimulerende stoffet i Europa. Til tross for økt bruk, er det fortsatt et lite mindretall av befolkningen (1,2 prosent) som har brukt stoffet det siste året. 

Økningen i tilgjengelighet og bruk er et forventet resultat av økningen i kokainproduksjon i Colombia de siste årene. Sosiale medier og markedsplasser på det mørke nettet har blitt viktigere salgskanaler de siste årene. 

Les vårt kunnskapshefte om sentralstimulerende stoffer.

Kokainbeslagene i Europa ble doblet fra 2016 til 2017. Prisen er relativt stabil, men stoffet har blitt renere. Analyser av avløpsvann viser at den høyeste forekomsten av kokain er i Belgia, Spania, Nederland og Storbritannia. 

Det er allerede tegn til at økning i kokaintilgang får helsekonsekvenser. Antallet nye pasienter som søker behandling for kokainbruk har økt med 37 prosent fra 2014 til 2017. Kokain var også det stoffet som ble nevnt oftest ved narkotikarelaterte akuttinnleggelser på sykehus i et europeisk overvåkningsnettverk Kokain påvises dessuten oftere ved overdosedødsfall i kombinasjon med opioider. 

Fortsatt mest cannabis 

Cannabis er det mest utbredte ulovlige stoffet i Europa. Rundt 7,5 prosent av befolkningen har brukt stoffet siste år, og rundt 1 prosent er dagligbrukere. 

Cannabisen på det europeiske markedet er blitt sterkere. Innholdet av det rusgivende stoffet THC er doblet i løpet av det siste tiåret. 

Les også: 10 ting du bør vite om hasj og marihuana.

Selv om utbredelsen av cannabis har vært relativt stabil de siste årene, er det flere som ber om hjelp med cannabisproblemer. Cannabis er nå den viktigste årsaken til at nye pasienter søker behandling. Antallet nye cannabispasienter i Europa økte med 76 prosent fra 2006 til 2017. 

Lovlige cannabismarkeder har ført til produktinnovasjon og nye cannabisprodukter, slik som spiselige produkter, e-sigarettoljer og konsentrater. Disse produktene dukker nå opp på det europeiske markedet. 

Etter en lang periode med lav ungdomsbruk rapporterer en rekke land nå om økende bruk blant de yngste

Bekymring for nye opioider 

Heroinbeslagene i Europa har økt, og prisen har vært relativt lav. Dette tyder på god tilgang til mange land. 

I tillegg til økende herointilgang er det bekymring over nye opioider, særlig fentanyl-stoffer. Slike stoffer utgjør bare en liten andel av det europeiske narkotikamarkedet, men bruken er forbundet med høy risiko. 

En av fem pasienter som søkte behandling for opioidproblemer oppgir nå syntetiske opioider som sitt viktigste misbruksstoff. I hovedsak dreier det seg om lovlige legemidler som metadon og buprenorfin, men et mindretall oppgir også ulovlige stoffer. 

Det har vært en økning i narkotikarelaterte dødsfall i Europa de siste fem årene. Gjennomsnittsalderen blant de som dør av overdoser har økt til 39 år. Mange av disse er tunge brukere med lang ruskarriere og omfattende psykiske og fysiske helseplager.  

Mer narkotika produseres i Europa 

Europa har lenge vært en stor konsument av narkotiske stoffer, men EMCDDA finner også en rekke indikasjoner på økende narkotikaproduksjon. 

Europeiske laboratorier har fått økt betydning i det globale markedet for syntetiske stoffer, blant annet MDMA og metamfetamin. Nederland, Belgia og Tsjekkia er viktige produsentland. Det gjøres for tiden også store beslag av syntetiske stoffer i Tyrkia. 

Europeisk produksjon ser ut til å bidra til økt spredning til de nyeste EU-landene.