Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kristina Sperkova
Kristina Sperkova.

Kristina Sperkova

På fagkonferansen Grenseløs rus kan du få med deg innlegg fra blant annet Kristina Sperkova, preident i Movendi International. 

Kristina Sperkova har en mastergrad i psykologi fra Comenius-universitetet i Slovakia og kan telle 20 års erfaring fra arbeid i sivilsamfunnet innen helsefremmende arbeid, med spesielt fokus på forebygging av skader forårsaket av alkohol og andre rusmidler.

Sperkova vil holde innlegg om kampen om den globale alkoholpolitikken.

Hennes engasjement i alkoholpolitikk startet i en europeisk ungdomsorganisasjon som hun ledet i fire år. Senere jobbet hun som leder og juniorrådgiver innen offisiell bistand med frivillige organisasjoner i Sørøst-Asia, Øst-Afrika og Balkan. Hun fokuserte på å bygge opp samfunnets kapasitet for å kunne takle alkohol som et hinder for utvikling.

I 2014 ble hun valgt til president for Movendi International. En global sosial bevegelse for utvikling gjennom alkoholforebygging. Kristinas hovedarbeidsområder er alkoholpolitisk påvirkning, organisasjonsutvikling og metodeutvikling.

Kristina er også medlem av WHOs arbeidsgruppe for sivilsamfunn for NCDs.