Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kvinner drikker mer

Norske kvinner har de siste tiårene endret måten å drikke på. Mange «koser» seg langt mer enn de er klar over, særlig kvinner mellom 50 og 70 år.

Norske kvinners økende alkoholkonsum gir særlig grunn til bekymring, det er de som har den største relative økningen. De drikker oftere på hverdagene, og særlig har vinforbruket økt siden 1970-tallet (fra HUNT 2 til HUNT 3). Data fra NorLag viser at alkoholkonsumet øker for alle over en femårsperiode fra 40 år og er høyest når man nærmer seg 70 år.

Verdens Helseorganisasjon definerer en kvinne som drikker mer en 14 alkoholenheter ukentlig som storforbruker. 

Mer medikamentbruk

Kvinner har fysisk sett lavere toleranse for alkohol og utsetter seg for flere skader.  Kvinner bruker også mer medikamenter for å få sove og angstdempende medisiner, såkalte Benzodiazepiner, med virkestoff som kan forsterke avhengighetsproblematikk sammen med alkohol. HUNT- data viser at for de over 17 000 deltagerne over 60 år var det 13 prosent av mennene og hele 27,5 av kvinnene som var kroniske brukere av slike medisiner.

Kroppen tåler mindre

Forholdet mellom fett og kroppsvæske endres når man blir eldre. Kroppen får mindre væske, noe som gjør at alkoholen virker sterkere.
En eldre kropp gir derfor flere grunner til å redusere alkoholkonsumet.   

Menns alkoholkonsum er totalt sett høyere enn kvinners, også i siste halvdel av livet, men tatt i betraktning kvinners lavere toleransegrense, er det like mange kvinner som menn som med fordel kan redusere forbruket.

Les også Ta kaffekoppen tilbake! og Eldre, legemidler og alkohol.