Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkoholdrikking gir særlig kvinner økt risiko for utvikling av ulike kreftformer
Giftstoffene i alkoholnedbrytningen kan særlig påvirke kreftrisiko. Individuelle forskjeller spiller en rolle. Foto: Creative commons

Kvinners alkoholbruk og risiko for kreft

Det totale alkoholkonsumet avgjør kreftrisiko, men det finnes ingen definert nedre trygghetsgrense for drikking. Kvinner er mer fysiologisk mer utsatt enn menn.

Når alkohol brytes ned dannes giftstoffet acetaldehyd. Dette stoffet kan skade celler og genmateriale, og dermed øke kreftrisikoen. Det er også individuelle forskjeller på  sammenhengen mellom alkohol og kreftfare og medfølgende risiko. 

Totalkonsumet avgjør

Så lenge vi ikke har mer kunnskap om disse genetiske forskjellene, vil det tryggeste være å ha et lavt forbruk av alkohol. Vi vet at kvinners alkoholbruk henger nøye sammen med den generelle helsetilstanden. Særlig for brystkreft er alkohol en faktor. Kvinner som drikker alkohol daglig, og som i gjennomsnitt drikker mer enn én alkoholenhet per dag, har økt risiko for å få brystkreft. Det viser tall fra Kreftforeningen.

All forskning tyder på at det er det totale alkoholkonsumet som er avgjørende for kreftrisiko. Det er altså ikke sånn at det er bedre å drikke litt alkohol flere dager i uka, enn mye hver helg.

Også moderat forbruk øker kreftfaren

Vi har i dag ikke nok kunnskap til å si at det finnes en trygg nedre drikkegrense for når kreft og alkohol virker sammen som sykdomsrisiko. Det er imidlertid godt dokumentert at hvert ekstra glass øker risikoen for å utvikle kreft.

Det anerkjente tidsskriftet  British Medical Journal (BMJ) publiserte i 2015 en studie av helsedata fra 100 000 amerikanere for å se på sammenhengen mellom kreft og alkohol. Funnene viser det fagmiljøene visste fra før, nemlig at alkohol kan øke risikoen for kreft. Tidligere har dette vært koblet til stordrikkere. Det som er spesielt med den nye studien er at den også påviser økt kreftrisiko blant de som har et moderat alkoholforbruk.

Kvinner har høyere risiko

På grunn av fysiologiske og hormonelle forskjeller mellom kjønnene er det høyere helserisiko forbundet med alkoholinntak for kvinner enn for menn. Kvinnehelse og alkohol er derfor en mer sårbar kombinasjon enn den er for menn. Kvinners kropp er oftest mindre, og fettprosenten er høyere enn hos menn.

Kvinner har også ca. 10 prosent mindre vann i kroppen, noe som fører til høyere alkoholkonsentrasjon i blodet av samme mengde alkohol relativt til menn. Indre organer, deriblant leveren, er mindre enn menns. Kvinner har også andre hormonsystemer enn menn og lavere nivåer av enzymet dehydrogenase, noe som blant annet påvirker nedbrytningen av alkohol.