Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Stordriftsfordeler ved cannabisproduksjon gir laver priser, mener forskere.
Stordriftsfordeler av cannabisproduksjon i et lovlig marked gir lavere pris, mener forskere. Foto: Shutterstock

Legalisering av cannabis gir lavere pris

Lav pris i et lovlig marked er den viktigste årsaken til at cannabisbruken vil øke ved legalisering.

Det mener forskerne bak denne Rand-studien fra 2010. Lav pris kan også senke terskelen for å begynne med cannabis.

Forklaringen er at cannabisforbudet gjør at prisen på cannabis er kunstig høy. Forbudet fører til ineffektivitet i alle ledd av produksjon, distribusjon og salg. Det blir viktigere for de involverte å unngå å bli tatt enn å effektivisere driften.

Risikotillegg

Oppdagelsesrisikoen må dessuten kompenseres med et risikotillegg som hentes inn gjennom høyere pris. Mulighetene for å markedsføre produktene er begrenset. Manglende tilgang til banktjenester gjør det vanskelig å drive effektivt, og man kan ikke ty til rettssystemet for å løse tvister.

Resultatet er at mye av produksjonen og distribusjonen foregår i relativt liten skala, slik at man går glipp av stordriftsfordeler. 

Lovlig produksjon i et konkurransedrevet marked vil skape et press for å produsere billigere og mer effektivt. Produsenter som ikke er villige til å omstille seg, risikerer å bli utkonkurrert av produsenter som klarer å produsere til lavere pris.

Bruken av cannabis er svært skjevt fordelt.

Stor produksjon reduserer kostnadene

Cannabis er i prinsippet et relativt enkelt landbruksprodukt, og erfaringene med tilsvarende produkter vil trolig også gjelde for cannabis. Caulkins et al. (2016) peker på at storskalaproduksjon vil redusere kostnadene, man vil trolig gå over fra innendørs dyrking til dyrking i drivhus eller utendørsdyrking.

I et lovlig marked vil arbeidskraften være like billig som annen arbeidskraft i landbruket – med andre ord svært lav.

Arbeidsintensive prosesser som renskjæring av planter kan effektiviseres, og med industriell produksjon kan man antakelig utvinne THC av plantedeler som i dag forkastes. Effektivitetsgevinsten ved lovlig produksjon, distribusjon og salg er allerede synlig i Colorado og Washington.

Slik kaprer cannabisindustrien nye kunder.

Falt med 50 prosent

Prisene har falt med 50 prosent i løpet av halvannet år i Washington. En liknende utvikling kan observeres i Colorado. Eksperter mener at prisene vil fortsette å falle med rundt 2 prosent per måned.

Siden statenes skatteinntekter er basert på en prosentandel av salgsverdien, vil skatteinntektene synke når utsalgsprisen synker. Dette vil forsterke priseffekten av mer effektiv produksjon. Resultatet er at lovlig cannabis i utgangspunktet vil bli svært billig.

Alle anslag over hvor mye cannabis vil koste i et fullt legalt system er nødvendigvis beheftet med stor usikkerhet, men beregninger indikerer rundt 15 cent – i overkant av en krone – per time med rus.

Svart marked på tross av legalisering.

Les mer om den voksende cannabisindustrien i rapporten Big cannabis.

Kilder:

Caulkins, Kilmer og Kleiman. (2016). Marijuana Legalization. What everyone needs to know (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.