Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Maksgrensene på Norsk Tipping kan bidra til å forebygge spilleavhengighet
Ved spill på Norsk Tipping kan man ikke lenger bruke ubegrensede beløp. Maksgrenser er obligatorisk, og bidrar til å redusere risikabelt forbruk. Foto: Creative commons / Pixabay

Maksbeløp mot spilleavhengighet

Som det første spillselskapet i verden innførte Norsk Tipping i 2016 en øvre tapsgrense som virkemiddel mot spilleproblemer. Det kan hjelpe spillere med å unngå alvorlige konsekvenser.

I en næring hvor folk bokstavelig talt setter penger på spill, er det viktig med et regulert marked som i størst mulig grad forhindrer spilleproblemer og avhengighet.

Derfor er det tidligere blitt innført 18 års aldersgrense for å kunne spille på Norsk Tipping, i tillegg til at myndighetene i juni 2010 la ned forbud mot pengetransaksjoner mellom norske banker og utenlandske spillselskaper. Dette ble gjort for å sikre ansvarligheten i norsk spillpolitikk og verne mot utenlandske aktører.

Kan begrense spilleavhengighet  Norge

De lett tilgjengelige nettbaserte spillene hvor tap og gevinst vises umiddelbart, er blitt populære. Samtidig er dette en type spill der risikoen for å utvikle problemer er størst. For å forebygge spilleproblemer er det nå satt en øvre grense for hvor mye man kan tape i løpet av en måned på spill hos Norsk Tipping.

Les også: Slik får vi en mer ansvarlig spillpolitikk

Tidligere var det mulig å spille for en million kroner i året. Nå må spillerne sette en grense for hvor mye de kan tape og bruke totalt, og grensen kan uansett ikke overstige 20 000 kroner månedlig. De viktigste elementene i bestemmelsen er personlig grense og maksimumsbeløp.

To grenser øker tryggheten

Personlig grense er beløpet spillerne setter som sin egen grense for hva de kan tape, men dette beløpet kan ikke overstige maksimumsbeløpet som er satt til 20 000 kroner i måneden. De som ikke setter personlig grense lavere enn maksimumsbeløpet, vil ha maksimumsbeløpet som sin grense.

Grensen gjelder på tvers av alle spillene Norsk Tipping tilbyr, og grensen må settes før man kan delta i spill forbundet med «middels høy risiko for å utvikle spilleproblemer.» Dette er spill som kasino, flax, odds og bingo på nett. Brukere som kun forholder seg til lavrisikospill som klassisk lotteri eller sportsspill, trenger ikke å sette noen grense, men vil likevel være begrenset av maksimumsbeløpet.

Norsk Tipping taper

Beregninger viser at om lag 3000 spillere taper mer enn 20 000 kroner per måned på spill hos Norsk Tipping. Innføringen av totalgrensen vil redusere inntektene til Norsk Tipping med over 100 millioner kroner årlig.

Les også: Fortsatt vern av enerettsmodellen

Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan, mener dette er i tråd med en ansvarlig spillpolitikk som tilsier at størst mulig del av overskuddet skal komme fra de som har råd til å tape det, ikke risikospillerne.