Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Unge bruker mer doping enn tidligere.
Antidoping Norge er redd vi ser en trend der dopingbruk er blitt mer akseptert blant unge. Foto: Shutterstock

Mange unge bruker doping

22 prosent av unge kjenner noen i sin omgangskrets som har brukt eller bruker dopingmidler.

Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Med doping menes medikamenter som brukes for å gi en prestasjonsfremmende effekt og/eller en slankere og mer muskuløs kropp.

Antidoping Norge er redd vi ser en trend der dopingbruk er blitt mer akseptert.

– Når så mange kjenner noen som bruker, er det absolutt grunn til å frykte at dopingbruk er i ferd med å bli normalisert, sier Fredrik Lauritzen, leder ved avdeling for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge til Klassekampen.

Psykiske bivirkninger

Store dopingbeslag indikerer at markedet er stort for disse midlene. Ved siden av de fysiske bivirkningene ved bruk av doping er det grunn til bekymring for psykisk helse, der depresjon og selvmordstanker er utbredt, i tillegg til aggresjon hos bruker.  

4 prosent oppgir at de selv bruker eller har brukt dopingmidler. Omtrent like mange kvinner som menn oppgir at de har brukt eller bruker doping. 

Alvorlige konsekvenser

Actis er bekymret for en økt utbredelse og aksept av dopingbruk, fordi konsekvensene kan bli alvorlige for brukeren og menneskene som er rundt.

- Dopingbruk og syn på doping er i endring. Mens det før handlet om de enorme musklene, er det flere som nå bruker doping som en snarvei til drømmekroppen. Både gutter og jenter møter et sterkt kroppspress, noe som gjør at doping også kan skje utenfor idrett og fitnessmiljøer, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Trenger bedre informasjon

Hun etterlyser bedre informasjon til ungdommer om konsekvensene av dopingbruk.

- Vi trenger flere helsesøstre på skolene, slik at ungdommene har noen å snakke med hvis de er i en vanskelig situasjon. Det er også nødvendig med bedre spredning av kunnskap om hvordan disse midlene virker på kroppen og hjernen.

Blant mennene oppgir 13 prosent at de mener det er greit å bruke doping så lenge du har kontroll og ikke blir avhengig. 24 prosent synes det er verre å innrømme dopingbruk enn bruk av andre rusmidler. Å bruke doping for å prestere bedre på idrettsbanen har lavest aksept. Kun 2 prosent oppgir at de er enige i at det er greit.     

Se hele undersøkelsen vedlagt.